IŠGELBĖJIMAS

Kuris išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę; jame mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą.
Kolosiečiams 1, 13.

Ar vis dar prisimenate, ką reiškia gyventi tamsos karalystėje? Kiek beviltiškumo, kiek apgaulės, kiek sugriautų gyvenimų, seksualinių nukrypimų, nelaisvės, tamsių minčių, smurto ir apgaulės vyravo tamsos karalystėje! Kaip gera, kad Jėzus mus išvedė! Jis sugriovė šį kalėjimą ir išvedė mus iš beviltiškumo, apgaulės, sukčiavimo bei vergijos ir perkėlė mus į Jėzaus karalystę, kurioje viešpatauja šviesa! Vėl ir vėl turime tai prisiminti, kad būtume patenkinti, dėkingi ir pasakotume kitiems apie šviesos karalystę! Neturėjome teisės į išgelbėjimą. Buvome tokie pat blogi, kaip ir visi kiti. Mus išvedė Dievo malonė. Jėzus sumokėjo už mus pilną kainą, kai kabojo ant kryžiaus – savo brangiuoju krauju. Juk prieš Dievą, šventąjį Teisėją, visos kaltės turi būti išpirktos krauju. Visą bausmę už visas mūsų kaltes Dievas užkrovė ant Jėzaus, kuris tapo mūsų atpirkėju. Jis viską iškentėjo, kad būtume išgelbėti iš tamsos į šviesą.
Nuodėmė atskiria mus nuo visko, kas gera. Ji atskiria mus nuo Dievo, nuo šviesos, nuo vilties, nuo gyvenimo, nuo ramybės. Kai už nuodėmę yra atgailaujama ir atleidžiama, įvyksta susitaikymas su Dievu. Tuomet Dievas gali leisti apsireikšti Šventajai Dvasiai jumyse, kuri pripildys jus užtikrintumo, kad nuodėmė atleista ir kad amžinai gyvensite su Dievu. Neturėjome teisės į išgelbėjimą. Buvome tokie pat blogi, kaip ir visi kiti. Mus išvedė Dievo malonė.
Jėzus sumokėjo už mus kainą, kai kabojo ant kryžiaus – savo brangiuoju krauju. Juk prieš Dievą, šventąjį Teisėją, visos kaltės turi būti išpirktos krauju. Visą bausmę už visas mūsų kaltes Dievas uždėjo ant Jėzaus, kuris tapo mūsų Atpirkėju. Jis viską iškentėjo, kad būtumėte išgelbėti iš tamsos į šviesą. Nuodėmė atskiria mus nuo visko, kas gera. Ji atskiria mus nuo Dievo, nuo šviesos, nuo vilties, nuo gyvenimo, nuo ramybės. Kai už ją sumokama ir atleidžiama, įvyksta susitaikymas su Dievu. Tuomet Dievas gali įleisti į mus savo Šventąją Dvasią, pripildyti mumis užtikrintumo, kad nuodėmė atleista ir kad amžinai gyvensite su Dievu. Dievo Dvasia yra krikščioniškojo gyvenimo paslaptis. Džiaugsmas, ramybė, viltis, meilė – ji visa tai daro.

Ačiū Tau, Jėzau, kad išpirkai mane iš slegiančios tamsos! Ačiū Tau, kad išpirkai mano nuodėmes! Ačiū, kad išpirkai man amžinąjį gyvenimą! Tu vienintelis esi mano Atpirkėjas ir Gelbėtojas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*