Dievo žodžiai

„Žmogus gyvas ne viena duona,
bet ir kiekvienu žodžiu,
kuris išeina iš Dievo lūpų.

Evangelija pagal Matą 4,4

Dievo Žodžiai man yra labai labai svarbūs. Viską, ką JIS kada yra man tyloje arba per kitus žmones asmeniškai ištaręs,aš labai branginu ir saugau. Šie Žodžiai yra įrašyti mano širdyje ir aš juos esu užsirašęs, kad tik nepamirščiau. Dievo Žodis buvo skirtas konkrečioms situacijoms, kurias JIS per Savo Žodį keitė, arba jie buvo man konkretus Dievo pažadas ir užtvirtinimas. Bet kokiu atveju šie Žodžiai yra man kaip brangakmeniai; jie drąsina mane ir padeda tikėti Viešpačiu. Kai sklaidau savo senosios Biblijos puslapius, matau tokias eilutes ryškiai pabrauktas ir šalia dažnai būna parašyta data ar kokia pastaba. Taip galiu jas prisiminti.
Kuomet papuolu į sudėtingą situaciją, Šventoji Dvasia gali man priminti Dievo pažadus. Evangelijoje pagal Joną rašoma, kad Tėvas nori siųsti mums Savo Dvasią, kuri viską mums primins. Tačiau jei niekuomet Dievo pažadų nesu skaitęs, JI negali jų priminti. Todėl svarbu skaityti Bibliją, Dievo Žodį, ir kiekvieną Jo Žodį apmąstyti! Dievas nori kalbėti per tai! Jo Žodis mus drąsina, guodžia, džiugina širdį, daro mus dėkingus, keičia mūsų gyvenimą, suteikia naujus tikslus, koreguoja mus ir dar daug visko…, – tai mūsų dangiškasis Tėvas, Kuris kalba mums savo Meilės Žodžius.

Dėkoju, Tėve, kad kalbi su manimi! Tu nesi aklas ar kurčias Dievas, bet labai labai artimas. Tu kalbi man Meilės Žodžius ir mane drąsini. Tu guodi mane ir suteiki naują viltį. Tavo Žodžiai, Tavo kalbėjimas yra man labai labai svarbus. Padėk man niekuomet neužsiverti! Tavo Žodis kuria naują gyvenimą!

One Reply to “Dievo žodžiai”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*