Malda kalbomis – 2021.11.2​5​

Džiaukitės VIEŠPATYJE visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės! … Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui! ….
Ir ramybės Dievas bus su jumis.
Filipiečiams 4, 4.6.9

Klausimai apie maldą kalbomis:
Iš kur? Kokia nauda? Ką sako Biblija? Ar Dvasios dovanos po apaštalų laikų liovėsi? Ar yra įvairios formos? Ar galima šias kalbas suprasti?
Šventosios Dvasios davėjas yra Jėzus. JIS pripildo mus Dvasia. Kiekvienas krikščionis turi Ją, nors jis ir nepraktikuotų Dvasios dovanų. Kartais dovana gali pasireikšti staiga, ir Dievo Dvasia stipriai užvaldo žmogų, tai vadinama Dvasios krikštu. Daugelis pasakoja apie skirtumus prieš Dvasios krikštą ir po jo ir nenorėtų pasigesti šios Dvasios pripildymo.
Nauda: Malda kalbomis stiprina tikėjimą ir besimeldžiantįjį. Dievo buvimas yra dažniausiai juntamas ir pasireiškia: džiaugsmu, ramybe, meile. Bažnyčioje tokia malda turi būti verčiama, priešingu atveju nėra jokios prasmės. Kartais gieda visi kalbomis ir tai gerai dera šlovinant Dievą.
Biblija: Biblijoje daug parašyta apie Dievo Dvasią, ir Jėzus daug kalbėjo apie Šventąją Dvasią. Pauliaus nuomonė: aš norėčiau, kad visi galėtų melstis kalbomis! – Taigi Biblija labai pozityviai kalba apie šią Dievo dovaną.
Kai 300-taisiais metais po Kristaus krikščionybė tapo oficialiąja valstybės bažnyčia, prasidėjo pasaulietinimo procesas, ir Dvasios dovanos bei krikščionybės dvasingumas užleido vietą blaiviai oficialiajai bažnyčiai. Bet Dvasios dovanos egzistavo visais šimtmečiais. Niekada jos nepasibaigė, tik pasireiškė tai stipriau, tai silpniau. Šiuo laikotarpiu vyksta naujas Dvasios išliejimas, ir maždaug pusė visų pasaulio krikščionių praktikuoja Dvasios dovanas, įskaitant ir maldą svetimomis kalbomis.
Malda gali vykti tyliame kambarėlyje. Aš galiu taip pat sau tyliai melstis, kai būnu su kitais. Mes galime visi vienu metu šlovinti ir garbinti VIEŠPATĮ kalbomis. Meldžiantis kalbomis gali atsirasti konkretus kreipimasis, tokiu atveju jį kažkas išverčia ir pateikia. Per maldą kalbomis vyksta šlovinimas ir padėka, vyksta užtarimas bei dvasinė kova.
Ar galima šias maldas suprasti? Dievas jas visada supranta, o kartais Jis suteikia dovaną žmogui, kad jis jas suprastų. Keletą kartų įvyko taip, kad kitas mane suprato. Arba tarptautinėse konferencijose yra buvę, kad krikščionys girdėjo užsieniečius kalbant jų gimtąja kalba, kurios jie visai nesimokė. Man asmeniškai malda kalbomis labai padeda. Bet aš pažįstu krikščionis, kurie to nepraktikuoja, ir lygiai taip pat tiki kaip ir aš. Bet Dievo dovanos negalima atstumti, JIS tikrai kažką numatė, ją suteikdamas. Tik kas negali kalbėti kalbomis tai dar nereiškia, kad jis blogesnis krikščionis.
Svetimomis kalbomis galiu Dievą šlovinti, galiu užtarti, galiu kovoti dvasiniai. Galiu būti arti Dievo, ir įsivyrauja Jo artumo džiaugsmas ir ramybė. Aš džiaugiuosi šia Dievo dovana.

Ačiū Jėzau, kad pripildai mus Šventąja Dvasia, kuri mus įgalina tikėti, dėkoti ir skleidžia džiaugsmą bei ramybę. Ačiū!!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*