Dvasios dovanos – 2016.04.05

Yra skirtingų dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Yra skirtingų tarnavimų, tačiau tas pats VIEŠPATS. Ir yra skirtingi veiksmai, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia visame kame. Bet kiekvienam suteikiamas Dvasios pasireiškimas bendram labui.

1 Korintiečiams 12, 4ff.

Dažnai atsiranda didelė įtampa ir net atviras ginčas, kai kalbama apie Dvasios dovanas. Kai kurie charizmatikai sako, kad kiti yra „vargšai pusiau krikščionys“, o tie kiti laiko charizmatikus velnio apsėstais. Šis ginčas tikrai neatneša garbės Dievui! Kiekvienas laiko savąjį supratimą šventu ir teisingu. Anksčiau galėdavo net susimušti, nes galvodavo, kad tiesa tik jų pusėje, o ne kitų. Blogai.
Ar šiandien egzistuoja Dvasios dovanos, ar ne, negali būti jokio klausimo. Nes tūkstančiai krikščionių praktikuoja kalbų dovaną, ligonių gydymą, pranašavimą ir kitas dovanas. Ir tai dažniausiai geri, nuolankūs krikščionys, kuriems Jėzus yra svarbiau už visa kita. Jie žino, kad šios dovanos skirtos kitų labui, o ne tam, kad jie patys būtų išaukštinti ir pagerbti.
Aš pažįstu daug rimtų, ištikimų, gerų krikščionių, kurie nepraktikuoja Dvasios dovanų. Bet jie man yra dideli pavyzdžiai, ir aš juos gerbiu. Mes esame geri draugai ir tikėjimo broliai bei seserys!
Jėzus palygina tai su kūnu ir daugybe skirtingų jo narių. Ne kiekvienas yra koja ar ranka. Visi yra saviti ir skirtingi, tačiau kiekvienas sukurtas Dievo garbei. Tik kartu sudaro vieną Kristaus kūną. Skirtingi, tačiau kartu yra viena. Gyvenkime taip, kad atneštume naudą kitam! Ir visa tai Dievo garbei! Neieškokime savo garbės ir neprimeskime kitiems savo nuomonės. Ne, su nuolankumu kitus vertinkime aukščiau nei save. Tuomet ramybės Dievas, Jėzaus Kristaus Tėvas bus su mumis.

Ačiū, Jėzau, Tu toks didis ir nuostabus! Mes garbiname Tave! Tu esi VIEŠPATS, kuris viską taip nuostabiai sukūrei! VIEŠPATIE, aš pavedu Tau save. Su visu nuolankumu aš noriu tarnauti savo broliams ir seserims ir juos laikyti aukščiau nei save. Padėk, kad bažnyčioje vyrautų ramybė!

Biblijos skaitinys šiai dienai: Izaijo 66, 1 – 24

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*