Problemų kalnai – 2021.11.24

Pakeliu savo akis į kalnus:
iš kur man ateina pagalba?
Mano pagalba ateina iš VIEŠPATIES,
kuris sukūrė dangų ir žemę!
JIS neleis suklupti tavajai kojai;
Jis – budrus tavo sargas.
Ne, Izraelio sargas
nei miega, nei snaudžia.
VIEŠPATS yra tavo sargas, VIEŠPATS –
tau šešėlis tavo dešinėje.
Dieną nepažeis tavęs saulė
nė mėnulis naktį.
VIEŠPATS saugos tave nuo viso pikto,
Jis saugos tavo sielą.
VIEŠPATS saugos tavo įėjimą ir išėjimą,
dabar ir per amžius.
121 Psalmė

Mes gyvename sunkiu metu ir ateities prognozės nėra malonios. Daugelis išgyvena baimę, daugelis klausosi tų, kurie viską piešia juodomis spalvomis, kurie skleidžia baimę ir paniką. Galbūt įvyks tai, o gal tai, – kiekvienu atveju jie visada prognozuoja tik katastrofas. Ar tu nori tuo tikėti? Ar tai turi nulemti tavo gyvenimą? Nepamesk ramybės, už kurią Jėzus dėl tavęs kabojo ant kryžiaus, kurią Jis tau brangiai išpirko! Tu esi Dievo rankose, jeigu per Jėzų esi atpirktas/a. Taip, ir iš šių baimių ir grėsmių Jėzus tave išgelbėjo. Tu nesi į jas  bejėgiškai įstumtas/a!
Nežiūrėk į kalnus, kurie nori tave prislėgti, nežiūrėk į krūvas neišspręstų problemų, žiūrėk į Jėzų, Nugalėtoją! Kiekvienoje situacijoje pasitikėk Juo, taip pat ir šiandieniniame chaose. JIS turi išeitį iš kiekvienos beviltiškos situacijos, nes tu esi Jo mylimas vaikas.
Žvelk į Jėzų ir dėkok Jam! Kaip dažnai Jis tau jau yra padėjęs! O gal tu buvai kada alkanas/a, ištroškęs/usi, sušalęs/usi? Ar žmonės tave nužudė? Ar nelaimingas atsitikimas užbaigė tavo gyvenimą? Kiek daug ligų tu jau įveikei, ir kiek daug problemų Jis padėjo išspręsti? Apgalvok, mano vaike, ir nutilk.
Tyloje su Dievu mes matome Jėzų, dėkojame Jam, patikime Jam save ir linksmi einame savo keliu su Juo, pasaulio VIEŠPAČIU.

Dėkoju Jėzau, su tavimi esu saugus. Niekas, nei virusas, nei skiepijimasis negali man pakenkti. Tavo stiprioje rankoje esu apsaugotas, Haleluja!!

PS: Šiandien melskimės už krikščionių vienybę, nors dalykiškai ir būtume skirtingų nuomonių. Tevaldo mus broliška meilė!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*