Apsti malonė – 2021.09.0​2​

Tu paruoši man stalą
mano priešų akivaizdoje,
Tu patepi man galvą aliejumi,
mano taurė sklidina.
Tikrai gerumas ir gailestingumas
lydės mane per visas mano gyvenimo dienas.
Aš gyvensiu VIEŠPATIES namuose per amžius.
Psalmių 23, 5f.

Taip, VIEŠPATS rūpinasi mumis, o priešai turės pavydėti. Apkrautą stalą, skanumynais nukrautą paruošė mums VIEŠPATS; – ir priešai visa tai matys ir jų akys išsiplės iš nuostabos.
Priešai turi matyti, kad VIEŠPATS gerai rūpinasi savaisiais. Ramybę ir taiką Jis pažadėjo, ir tai mes randame prie Jo širdies. Be to VIEŠPATS rūpinasi ir mūsų materialiais poreikiais. JIS, kuris taip nuostabiai aprengia lelijas, kuris kasdien maitina žvirblius, rūpinasi mumis. JIS nėra šykštus ir taupus, bet dosnus, nes Jis mielai dovanoja. Mes turime teisę visko prašyti! ( Retai atsisako VIEŠPATS mums duoti). – Bet jei tu pats/i esi šykštus/i ir pyksti ant savo artimųjų, tuomet VIEŠPATS nežiūri į tave, tu dingsti iš Jo matymo lauko. Ir kaip Jis turėtų tave lepinti, jeigu tu neapmoki sąskaitos savo broliui? Jeigu tu negrąžini pasiskolintų daiktų? Jeigu pasveri kiekvieną pasakytą brolio ar sesers žodį? Jei esi apkartęs/usi ir piktas/a, nes kiti yra tokie nedori? Tik tada, kai mes visiškai pasitikime Jėzumi, pilnai įsigalioja ir Jo Žodis.
JIS nori mūsų taurę pripildyti sklidinai, kad per kraštus bėgtų. Tai džiaugsmo vynas. Per sekmines mokiniai negalėjo stovėti, net Petras turėjo atsisėsti, ir jie visi elgėsi kaip girti. Tai buvo džiaugsmo vynas. Kartą šventinio susirinkimo vidury jis užplūdo mane: aš pastebėjau, viršuje po stogu, ant sijų buvo pilna angelų, kurie mumis džiaugėsi. Ir šis džiaugsmas užkrėtė mane, ir aš visą tą laiką juokiausi; – net kažkaip keblu krikščioniškoje bendruomenėje.
Aliejus, kuriuo mus VIEŠPATS patepa, yra Šventoji Dvasia. Ji įgalina mus atlikti savo užduotis ir apskritai padeda gyventi kaip krikščionims. Kuo Jos daugiau, tuo geriau!
Gerumas ir gailestingumas lydės mane. Taip, Dievas nenori teisti ir bausti! JIS nori leisti valdyti gerumui ir gailestingumui! Kadangi Jėzus paėmė nuo manęs kaltę ir nuodėmę, tai dabar mane valdo Dievo gerumas ir gailestingumas. Kaip gerai!!!
Ir aš pasilieku gyventi pas Jį, Jo namuose, per visą savo gyvenimą ir dar kitame, amžinajame!!

Ačiū Jėzau, kad Tu taip gerai apie mane galvoji!! Taip, Tavimi aš pasitikiu! Tu man dažnai parodei, kaip gerai Tu manimi rūpiniesi. Ačiū!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*