Ramybės Kunigaikštis  –  2020.05.24

Ant jo peties viešpatavimas, jis bus vadinamas Nuostabusis, Patarėjas, Galingasis Dievas, Amžinasis Tėvas, Ramybės Kunigaikštis.
Izaijo 9, 5

Toks yra pranašo Izaijo aprašymas apie Jėzų Kristų, Mesiją ir Atpirkėją, dar 600 metų prieš JO gimimą. Kaip gerai Izaijas JĮ aprašė! Šis regėtojas galėjo matyti Mesiją ir JUO džiaugėsi.
Šiandien daug yra tironų ir diktatorių, spaudžiančių savo tautas ir jų dėka praturtėjančių. Tiek neteisybės ir bado viešpatauja pasaulyje! Niekur nėra tokio žmogaus, kuris valdytų taip, kaip tai patiktų Jėzui. Visi nori nurodinėti, bet nei vienas nenori tarnauti kaip Jėzus. Visi nori tautos turtų, bet nei vienas nenori jai ką nors dovanoti ar duoti. Viskas apversta aukštyn kojom, nes šio pasaulio dievas aptemdė jiems protą ir visa, net ir geriausius požiūrius bei idėjas atsuko priešprieša. Melas ir apgaulė, neapykanta ir žmogžudystė, vagystė ir kyšininkavimas, seksas pagal nuotaiką ir dėl malonumo, visa tai yra pasaulyje. Kaip gerai, jeigu tauta galėtų gyventi pagal Dievo žodį! Tuomet būtų ramybė.
Bendruomenėje Jėzus turi būti Karalius. Ten turi viešpatauti ramybė, ten Viešpats turi būti nuostabusis patarėjas, galingasis Dievas, amžinasis Tėvas. Taip pat ir mūsų širdyse JIS turi būti Karalius. Tada bendruomenė bus sėkminga, tada galės būti Jėzaus karalystė. Deja, bendruomenėms vadovauja žmonės, o ir mes nesame neklystantys. Vis dėlto per nuolankumą ir atleidimą galime statyti Dievo karalystę, o ne per pinigus, galią ar jėgą. Jėzus turi būti mūsų širdies, o taip pat ir bendruomenės karalius; – tokia yra Dievo karalystė, ramybės karalystė, gabalėlis dangaus ant žemės.
Turime intensyviai kreiptis į JĮ, kad JIS performuotų mūsų širdis pagal Savo paveikslą ir taip savo bendruomenėje turime statyti Dievo karalystę. Tai bus Nojaus arka daugeliui žmonių, ieškančių ramybės ir išgelbėjino. Taip nori Jėzus.

Dėkoju, Jėzau, Tu esi Ramybėss kunigaikštis! Mano širdyje Tu sukuri ramybę, – leisk man būti ramybės pasiuntiniu! Tavyje esu saugus; – kaip man tai gerai!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*