Helovinas – 2020.11.04

Mozė nusileido nuo Sinajaus kalno. Nusileidęs nuo kalno su dviem Sandoros plokštėmis rankoje, Mozė nežinojo, kad jo veido oda švytėjo dėl to, kad buvo kalbėjęsis su Dievu.
Išėjimo 34, 29

Mes spinduliuojame tai, kas yra mumyse. Tai, kas mums daro įtaką, kas slegia ar džiugina, galima pamatyti mūsų veiduose.
Bet mes turėtume būti Dievo atvaizdas, ir visi žmonės tai galėtų pamatyti! Todėl turime pasisaugoti, kas į mus įeina, kad tai, ką spinduliuojame, būtų panašu į Dievą!
Jūs pats nepastebite, ką spinduliuojate, kaip ir Mozė – jis net nepastebėjo, kad jo veidas švietė. Veidrodyje mes to taip pat nematome. Kiti pastebi, o mes ne.
Jei mus formuoja Dievo artumas, jei Jėzus nevaržomai gyvena mūsų širdyje, iš mūsų spindi dieviškoji esmė: viltis, džiaugsmas, ramybė, meilė, gailestingumas, gerumas ir dar daugiau Dievo charakterio. Taip ir turi būti!
Neseniai praėjo Helovinas, ir mane vis labiau jaudina tai, kad žmonės sumenkina mirtį ir smurtą, kraują ir žiaurumą. Viskas, kas negražu, suvokiama kaip gražu. Be visa ko dar prisideda ir velnio garbinimas. Net jei tai atrodo kaip nekaltas žaidimas, velnias į tai žiūri rimtai, jam tai patinka.
Jei velniui padovanosi mažą pirštelį, kad ir juokaudamas, jis paims visą tavo ranką. Su juo negalima linksmintis, jis žiaurus – melagis, žudikas ir vagis.
Mes norėtume dar kartą apsivalyti nuo bet kokios mūsų šviesos suteršimo. Kas žino, kiek įsiminėme tokių vaizdų ir įvykių.
Viešpatie Jėzau, prašau, apvalyk mane nuo visų Helovino teršalų. Nuo visų neteisingų vaizdų, idėjų ir įvykių, kurie man padarė neigiamą poveikį. Atsisakau velnio ir jo darbų – Viešpatie, atleisk! Vėl pripildyk mane savo šviesa ir savo meile. Verčiau noriu atspindėti Tave, o ne tokį kraupų pasaulį. Ačiū, kad mane myli, atleidi ir apvalai. Amen!
Gali būti, kad savyje pastebėsime nenorą arba mums tai pasirodys juokinga. Paprastai tai yra ženklas, kad velnias įgijo teisę mus kankinti ir menkinti Jėzų. Jei taip yra, melskimės malda, kurioje atsižadėtume priešo ir išmestume jį iš savo gyvenimo:
Jėzaus, mano Gelbėtojo, vardu – šėtone, išeik iš mano gyvenimo! Aš priklausau Jėzui, kuris mane myli, atperka ir užpildo savo Dvasia. Prašau atleidimo už visus veiksmus, žodžius ir mintis, per kuriuos susisaisčiau su šėtonu, per dvasingumą, magiją, žodžius, prakeikimus, būrimą, kortas, velnio žaidimus, Heloviną ir kitus kultus. Aš atsisakau šių dalykų, jie nebegali man daryti jokios įtakos. Prašau, Jėzau, duok man daugiau savo Dvasios, kuri padėtų man panašėti į tave, pripildyk mane sklidinai! Ačiū, amen!!!

Kviečiu parašyti man, jei vis dar esi nepatenkintas ir neramumus. Melsimės už tave. Būk palaimintas per Jėzų!

One Reply to “Helovinas – 2020.11.04”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*