Prisiminimo vakarienė – 2021.11.2​3​

Ši taurė yra Naujoji Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui!
1 Korintiečiams 11, 25

Jėzus sako: ateikite! Viskas paruošta! – JIS sako tai vaikams: ateikite! – JIS sako tai vargstantiems ir prislėgtiems Mato 11 skyriuje, – JIS sako visiems, kurie nori tai girdėti: ateikite pas mane!
Prieš tai buvo tik įstatymas: Kad patikti Dievui, reikėjo laikytis visų įsakymų. Ir dauguma žmonių dėjo daug pastangų, bet jų širdis dažnai nebuvo su Dievu. Jie atlikdavo ritualus ir tikėjosi, kad Dievas jiems vistiek yra maloningas.
Pagaliau dabar yra malonės laikas! Mes žinome, kad tokie, kokie mes esame, negalime išstovėti prieš Dievą; –
mums reikia visų pirma malonės ir maloningumo, o ne teisingumo! Tai padaryti įmanoma tik Jėzui. Jo kūnas buvo sulaužytas panašiai kaip duona sulaužoma į gabaliukus, ir Jo kraujas buvo išlietas. Tai buvo bausmė už mūsų nuodėmes ir mūsų nesusidorojimo kaina, kaina, sumokėta už mus. Šventa prisiminimo vakarienė yra atpirkimo, kurį atliko Jėzus, prisiminimas.
Bet tai dar daugiau! Tai yra gyvas Prisikėlusiojo artumas. Mes “valgome ir geriame” VIEŠPATĮ, ir Jis yra mumyse. Tai yra Naujoji Sandora, Naujasis Testamentas, kurį Jis mums paliko: malonė prieš Dievą.
Naujoji Sandora sako: laisvė surištiems, kaltės atleidimas nusikaltusiems, šviesa neturintiems vilties, Tėvas neturintiems tėvo, šeima vienišiems, gyvenimas mirštantiems, jėga silpniesiems ir dar daug daugiau.
Ateikite, dalyvaukite prisiminimo vakarienėje, priimkite Jėzų į savo širdį! JIS sudarė Naują Sandorą, ir mes priimame šią Sandorą ir suteikiame jai galią. Taip, mums reikia šios malonės Sandoros mūsų gyvenimui.

Ačiū Jėzau, Tu atidavei save, kad mes galėtume gyventi! Ačiū, kad Tu gyveni mumyse! Ačiū už šį šventą šventimą, kuriame juntamas Tavo buvimas! Ačiū, Tu esi pas mus!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*