Dievo draugas – 2021.1​1.10​

Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu, o jis buvo pramintas Dievo draugu.
Jokūbo 2, 23

Tik Abraomas apibūdinamas kaip Dievo draugas. Kito nerandu niekur Biblijoje. Aš klausiu savęs, kaip Abraomui pavyko įsigyti šį ypatingą titulą? Ar aš taip pat galiu tapti Dievo draugu?
Aš galvoju apie Dievo apsilankymą pas Abraomą. Abraomas pasitiko svečius džiaugsmingai ir nedelsiant paruošė vaišes, papjovė nupenėtą veršiuką ir džiaugėsi garbingais svečiais. Jie daug kalbėjo ir po to, kai pasisvečiavimas ėjo į pabaigą, Abraomas palydėjo svečius. VIEŠPATS jam pasakė: kaip galėčiau Abraomui nutylėti, ką Aš ketinu daryti? Sodomos ir Gomoros šauksmas pasiekė mano ausis, jų nuodėmė yra didelė. – ir Abraomas paklausė VIEŠPATĮ: ar Tu nori sunaikinti visus, teisiuosius kartu su nusikaltėliais? Galbūt ten yra 50 teisiųjų, ar Tu nori visus be išimties sunaikinti? – taip derėjosi Abraomas su VIEŠPAČIU. Ir Jis priėmė jo žodžius rimtai. Net jeigu tik 10 teisiųjų būtų, VIEŠPATS tos vietos nesunaikintų. Taip, VIEŠPATS išgirdo Abraomą ir jo prašymą, nes Abraomas buvo Dievo draugas.
Kaip tai įvyko? Žinai, Abraomas ilgai laukė sūnaus, paveldėtojo. Kaip dažnai jis išeidavo naktį į lauką, žvelgdavo į dangų, į žvaigždes, ir kalbėjosi su Dievu, išliedavo Jam savo širdį. Juk Dievas jam pažadėjo paveldėtoją, sūnų! Taip ilgai jis turi jo laukti! Abraomui buvo sunku, ir dažnai atsirasdavo abejonės, nepasitikėjimas ir net nusiminimas. Bet jis kiekvieną vakarą išeidavo laukan ir kalbėjosi su VIEŠPAČIU. Šiomis tylomis valandomis jis tapo Dievo draugu. Lygiai taip pat ir mes galime tapti Dievo draugais.
Kaip Dievas Abraomo klausėsi ir priėmė jo prašymą rimtai, taip Jis išgirsta kiekvieną draugą. Jei tu  nori sėkmingai melstis, tapk Dievo draugu! Tai yra užtarimo paslaptis: būti Dievo draugu, turėti intymų bendravimą su VIEŠPAČIU ir žinoti, kas Jam patinka, o kas ne. Pasitikėti Jo išmintimi, Jo keliais ir sprendimais. Ir turėti drąsos, su Juo kalbėti.

Ačiū Jėzau, Tu darai mus Dievo draugais! Tu apvalai mus nuo visų netyrumų, Tu pašventini mus Šventąja Dvasia, Tu darai mus priimtinus Dievui, darai mus karaliais ir kunigais! Ačiū už Tavo darbą!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*