Tikėjimas ir teisumas – 2017-09-29

Abraomas patikėjo VIEŠPAČIU, ir tai jam VIEŠPATS įskaitė teisumu.
Lai
škas romiečiams 4, 3 ir Pradžios knyga 15, 6
Kai kalbame apie teisumą, kalbame apie nuodėmes, neteisybę, šventumą ir tyrumą. Pas Dievą tai atrodo kitaip. 2 eilutėje rašoma: Jei Abraomas būtų buvęs nuteisintas darbais, jis turėtų kuo pasigirti, tik, žinoma, ne Dievui. Tai reiškia, kad jei Abraomas būtų tobulas, visuomet būtų daręs kas teisinga, Dievas nebūtų į jį arba jo teisumą atkreipęs dėmesio. Dievui svarbus teisumas kylantis iš tikėjimo.
Kodėl Dievas taip mylėjo Abraomą? Įsivaizduoju Abraomą vakare išlendantį iš palapinės ir stebintį žvaigždėtą dangų. Jis galvoja ne apie jo pasekėjus, bet apie savo kasdienius rūpesčius. Žvelgiant į Tėvo sukurtą žvaigždyną, Abraomo problemos tampa mažos, nes jis pažįsta tą, kuris juo rūpinasi. Taip Abraomas šlovina Dievą, dėkoja ir išlieja širdį Jam. Ir taip kiekvieną vakarą. Argi neturėtų Dievas atkreipti dėmesio į tokį pasitikėjimą? Tad Dievas pažada Abraomui tiek pasekėjų kiek yra žvaigždžių, kraštą, į kurį jis persikelia, ilgą gyvenimą. Dievas pažada, o Abraomas tai priima, tad tai Dievo vadinama „sąjunga“.
Biblijoje Abraomas vadinamas Dievo draugu. Taip, jie buvo glaudžiai susidraugavę! Dievas daug ką galėjo Abraomui patikėti, ko niekam nebūtų sakęs. Taip pat ir Abraomas pasitikėjo Dievu, išliedavo savo širdį ir betarpiškai Juo tikėjo. Jis pažinojo savo VIEŠPATĮ!
O nuod
ėmės? Abraomas gyveno nelabai nuodėmingai, bet ir jam kartais tekdavo nusižengti. Biblijoje parašyta, kad Dievas nuodėmes paslėpė po meilės apsiaustu. Dievas priėmė Jėzaus auką dar prieš Jį nukryžiuojant už Abraomą ir visus kitus draugus. Tad atleidžiama nuodėmė nebėra kliūtis teisingumui.
Būkime Dievo draugais. Ieškokime Jo tyloje ir kalbėkime su Juo. Kiti mėgsta žiūrėti televizorių arba nuobodžiauti Facebook tinklapyje. Ieškokime Jo, Gyvenimo VIEŠPATIES. Jo meilė paslepia visas nuodėmes. Mūsų dangiškasis Tėvas vadina mus šventais ir teisiais. Biblijoje parašyta visagalio Dievo vaikai. Ar tai nenuostabu? Būti draugais su Dievu! Ar yra kas didingesnio?
D
ėkoju, Jėzau! Tu atvėrei kelią pas Dievą. Tad JIS gali būti mano Tėvu, o aš Jo draugu. Kaip nuostabu! Galiu su Tavimi kalbėti kaip su geriausiu draugu ir viskuo dalintis su Tavimi, džiaugsmu ir kančia.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*