Kas yra Jėzus?  –  2021.05.23

Jėzus klausia:
Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?
Evangelija pagal Matą 8, 26

Jėzus su Savo mokiniais valtimi plaukė Genezareto ežeru. Staiga pakilo smarki audra. Bangos sėmė valtį ir jai grėsė nuskęsti. Nepaisant visko, Jėzus miegojo. Mokiniai JĮ pažadino šaukdami „Viešpatie, gelbėk, žūvame!” – o JIS jiems atsakė: “Ko jūs tokie bailūs, mažatikiai?” Tada JIS atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą, ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios jo klauso?“
Trumpa, bet labai įspūdinga istorija, kurią mums čia pasakoja Matas. Kas gi tai per žmogus, apie kurį pasakoja Biblija? Net vėjai ir marios JAM paklūsta!
Kokią galią turi tas Jėzus? Ar iš tikrųjų JIS yra Dievo sūnus? Pats Dievas? Jeigu taip, tuomet kyla klausimas: Ko JIS nori iš mūsų? Kokiame mes santykyje su JUO? Kas tai apskritai per žmogus, šis Jėzus?
Jėzaus gyvenimo aprašymuose mes randame atsakymą. Ten aprašytas JO charakteris. Ten randame JO pasisakymus, kodėl JIS atėjo ir ko JIS iš mūsų nori, kaip mes turėtume bendrauti su JUO, kokį santykį su JUO turėtume turėti.
JIS yra nuostabus, ne kaip politikas ar diktatorius. JIS labai susirūpinęs mumis, žmonėmis. JIS nėra melagis, JO žodis yra tikras, ką JIS pažada, visada to laikosi. JIS atėjo, kad sugriautų visus velnio darbus, blogio darbus, pinkles, kurios mus laiko nelaisvėje, kad paimtų nuodėmę, kuri mus slegia ir įkalina, kad apsaugotų nuo mus kankinančios sąžinės, nuo nesantaikos, vienatvės, liūdesio, beviltiškumo. JIS yra šalia, kad sunaikintų visą blogį. Kaip gerai mums!
O ko JIS nori iš mūsų? Turime prisijungti prie JO, sekti JUO, pasitikėti JUO, būti JO žmonėmis, tapti Dievo vaikais. Turime tapti tyrais ir šventais, – su JO pagalba. Turime būti JO pasiuntiniais ir liudininkais, kad visas pasaulis sužinotų, kas yra Jėzus.
Dabar JIS yra danguje, sėdi Dievo dešinėje ir valdo pasaulį bei visą visatą, regimą ir neregimą pasaulį.
Galime JUO pasitikėti. JIS padės.

Dėkoju, Jėzau, Tu esi didis! Tu, nors esi toks galingas ir išaukštintas, nori artumo su mumis, nori dalyvauti mūsų gyvenime, nori padėti mums ir būti šalia. Koks nuostabus Dievas Tu esi!!! Aleliuja!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*