Mesijas ir Išganytojas  –  2021.05.22

Vakarui atėjus, žmonės sugabeno pas Jėzų daug demono apsėstųjų. Jis išvarė dvasias žodžiu ir išgydė visus ligonius, kad išsipildytų pranašo Izaijo žodžiai: Jis pasiėmė mūsų negales,  sau užsikrovė mūsų ligas.
Evangelija pagal Matą 8, 16f.

Tai ženklas, kad Jėzus iš tikrųjų yra pažadėtasis Mesijas, gelbėtojas ir išganytojas: ligoniai buvo išgydyti. Izaijas gyveno maždaug prieš 600 metų ir buvo didis pranašas. Jis dažnai pranašavo apie Mesiją ir atkreipė dėmesį į tuos dalykus, pagal kuriuos būtų galima Mesiją pažinti. Ligonių gydymas buvo vienas stipriausių ženklų. Ši pranašystė užrašyta Izaijo 53 skyriuje.
Jėzaus vardas taip pat buvo Emanuelis, Dievas su mumis. Ir tai tiesa: JIS užjaučia kenčiančius ir gydo kiekvieną skausmą. Man kaip tik kilo mintis, kad prieš metus turėjau tris kartus per savaitę lankyti sunkiai sergantį ligonį ir leisti jam vaistus. Tačiau tie vaistai ne itin padėdavo. Kol įsidrąsinau ir kartu su juo nuolat melsdavomės Tėve mūsų. Tada jis galėjo puikiai ir be vaistų miegoti! Tikrai, Jėzus yra gailestingas, užjaučiantis ir kantrus!
Taip pat ir kiti buvo išgydyti nuo nemigos, ir tik per maldą; – vaistai neveikdavo.
Jėzus yra mūsų draugas. JIS stovi mūsų pusėje. Su JUO atėjo dieviškosios malonės laikas, nebėra pasmerkimo! JAM patinka būti maloningu!
Žmonės anuomet nebuvo kvaili. Greitai pasklido kalbos, kad Jėzus gydo ir greitai visi leidosi skubėti (arba leidosi nešami) kad tik patekėtų pas JĮ. Jėzus yra Viešpats, taip pat ir kiekvienos ligos ir kiekvienos kančios. Taip pat ir piktų dvasių ir apsėdimų. Jokia problema JAM nėra per didelė, ir jokia maža bėda nėra JAM per maža. Kuomet mano mažasis patyrė avariją ir su sunkiais galvos sužeidimais bei gausiu smegenų kraujavimu pateko į ligoninę, nebebuvo vilties; – juk gydytojai yra patyrę šiuose dalykuose. Vis dėlto Dievas nusprendė kitaip ir šiandien mano mažasis ir vėl eina į mokyklą, ir nėra blogiausias klasėje. Tikrai, pas Dievą visi dalykai yra įmanomi! JIS yra Viešpats. JIS yra Gydytojas. JIS yra kiekvienos gyvos būtybės Kūrėjas ir palaikytojas. JIS yra nuostabus! Mūsų prašymus kartu su padėka kreipkime į JĮ ir melskimės kupini pasitikėjimo JO malonėje. JIS girdi rimtas maldas.

Dėkoju, Jėzau, Tu iš tikrųjų esi Išganytojas ir Atpirkėjas! Dėkoju, kad Tu pagalvojai ir apie mane!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*