Jonas,Krikštytojas  –  2021.04.14

Aš jus krikštiju vandeniu (kaip ženklas) atgailai. Bet Tas, kuris ateina po manęs, – galingesnis už mane, aš nevertas net Jo sandalų nuauti. Jis krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi.
Mato 3, 11

Koks galingas Jono pamokslas! Trumpai ir drūtai jis pasako tai, kas svarbiausia! Jis, Jonas, nėra svarbus. Lygiai tiek pat mažai kaip šiandien ir kiti Evangelijos tarnautojai, nors mes juos šiandien taip sudievinam. Jeigu Xy su manimi melstųsi, tai aš pasveikčiau! – taip galvoja kai kurie. Bet net ir didieji Evangelijos skelbėjai yra tik maži žiburiai, tik klystantys žmonės. Vienintelis Jėzus yra svarbus. JIS yra toks svarbus, toks visagalis, toks didis ir kilnus, kad net Jo sandalų nuavimas Jonui būtų per didelė garbė. Jonas žino teisingą eiliškumą. Tai ko gi mes laikome save tokiais svarbiais!
Jonas sako, kad Jėzus mus krikštys Šventąja Dvasia. Mes gauname Dvasią ne be Jėzaus pagalbos. Kai kurie  „sutrumpina kelią“ ir nori eiti per žmogų tarpininką. Arba jie prašo Dievo, kad Jis duotų Dvasią. Bet Dievas taip nustatė, kad tik vienintelis Jėzus duoda Šventąją Dvasią. Ten, kur Jėzaus nėra centre, ten galima ilgai laukti Dvasios.
Mums reikia Šventosios Dvasios. Jau kūrinijos pradžioje, parašyta, kad Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jį gyvybės kvapą, o tai yra Šventoji Dvasia. Be Dvasios mes negalime atpažinti Jėzaus kaip Karaliaus ir Mesijo, negalėtume su Juo bendrauti, nepavyktų mums malda, pokalbis su VIEŠPAČIU, mes nesuprastume Biblijos ir t.t. Beveik viskas, kas krikščioniška, be Dievo Dvasios nepasisektų. Mums Jos reikia viskam!
Ugnimi krikštyti: tai daugeliui iš mūsų dar tik įvyks. Ugnies krikštas. Kai priešas puola, ir mes kenčiame ir sužeidžiami. Kai dėl Jėzaus esame persekiojami ir niekinami. Kai mus plūsta ir šmeižia. Kai dėl Jėzaus patiriame nuostolius. Ir tuo pačiu, kai Jėzus teikia ugnį, uždega karšta meile Jam. Jis nori karštos meilės, ne pravėsusio nuoviro! Tuomet ištversime krikštą ugnimi ir tapsime vis stipresni tikėjime VIEŠPAČIU, kuris nugalėjo pragarą, mirtį ir velnią.

Ačiū Jėzau, Tu esi Atpirkėjas! Tu atleidi ir kuri manyje naują gyvenimą! Tu pripildai mane Dievo Dvasia! Ir štai esu čia: aš noriu Tave sekti ir Tave karštai mylėti!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*