Pamąstymas – sausio 25 d.

„Paveskite Jam visus savo rūpesčius, nes Jis jumis rūpinasi.“
1 laiškas Petrui 5, 7

Visai nėra lengva viską patikėti Viešpačiui. Jei ieškau parkavimo vietos arba atvykstu per vėlai, arba kažką pametu, visuomet pradedu per daug rūpintis, nerimauti, ieškoti sprendimų ir įsitempti. Tokiame strese galima praleisti visą dieną. Mums, savarankiškiems žmonėms, yra sunku kam nors viską patikėti. Mažiausiai ko mes norime – tai pasilaikyti bent kontrolę. Bet Dievas mums duoda tokį pasiūlymą: „AŠ Jumis rūpinuosi! Neleiskite mažiems ar dideliems rūpesčiams užvaldyti Jus, bet leiskite vadovauti man! Gyvenkite linksmai ir lengvai eikite kiekviena diena šlovindami Mano vardą! Jūsų lūpomis teskamba šlovinimo giesmės, ne nuolatiniai skundai ir dejavimai! Jumyse ir aplink Jus tebūna ramybė, o ne stresas ir skubėjimas. Taip, visus rūpesčius paveskite Man, nes AŠ gerai Jumis rūpinuosi, ir mielai!“
Mes galime pradėti pasitikėti mažuose dalykuose, pvz., ieškant parkavimo vietos, arba pametus kokį daiktą. Pamatysite, Dievas nori padėti! O jei JIS padės mažuose dalykuose, mes patikėsime Jam ir didesnius. Kai mes Juo pasitikime, JIS augina mūsų tikėjimą ir jį treniruoja. Kartais JIS elgiasi taip, lyg nekreiptų dėmesio į mūsų problemą ir lauktų, ar mes nustosime tikėti, ar ir toliau pasitikėsime, kad JIS viską atliks teisingai. Mūsų pasitikėjimas tuo pačiu yra mums didelis iššūkis. Bet tikėjimą galime treniruoti, vis labiau pasitikint Juo pačiu, o ne tam tikromis maldos formomis ar tikėjimo principais. JIS yra Asmuo, Kuriuo mes pasitikime, o ne negailestingas principas, griežta instrukcija ar sausas mirtį nešantis įstatymas. JIS yra Gerasis Ganytojas, Kuris rūpinasi savo avelėmis.

Malda: Dėkoju, Jėzau, kad liepei mums pasitikėti Tavimi! Šiandien noriu būtent taip gyventi. – Kiekviename mažame dalyke leisti Tau manimi pasirūpinti ir daugiau bereikalingai nestresuoti. Nes Tu esi Tas, Kuris mane myli, Kuris manimi rūpinasi ir Kuris nuolat saugiai apjuosęs laiko mane Savo stipriame glėbyje. Tik Tavyje esu saugus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*