Išties džiugi žinia!  –  2021.01.24

N​es VIEŠPATS patepė mane,
kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams.
Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų​.​
Izaijo knyga
61, 1

Vizija: šiandien įsivaizdavau, kad esu raupsuotųjų stovykloje. Jie žvelgia į mane, kupini nepasitikėjimo ir nevilties. Pasižiūriu į juos, – vienam trūksta pirštų, kitam gangrenuoja ausys, trečiam trūksta nosies … Aš stoviu ant mažos sakyklos. Ką aš turėčiau pasakyti šiems žmonėms??
Aš nežinau, ką turėčiau pasakyti. Kaip galėčiau įnešti paguodos, ar vilties, ar pasitikėjimo? Ir į galvą atėjo ši eilutė: Jėzus atėjo, JIS neša gerąją naujieną vargdieniams, JIS guodžia prislėgtuosius, JIS skelbia laisvę belaisviams, JIS skelbia Viešpaties malonės metus, JIS guodžia liūdinčius, suteikia vainiką vietoj pelenų, džiugesio aliejų vietoj gedulo, šlovę vietoje bailumo. Tokia yra Jėzaus misija! Taigi paguosti šiuos žmones šioje stovykloje, suteikti jiems drąsos ir pasitikėjimo, tai gali tik JIS! Kaip aš tai turėčiau padaryti?

Taigi pradėjau šiems žmonėms pamokslauti apie Dievo, Jėzaus, malonę: JIS yra šviesa tamsoje. JIS suteiks džiaugsmo tavajam gyvenimui! JIS yra viltis. JIS taip tave myli, kad nori gyventi tavajame kūne. Tu nesi pamirštas, Dievas pažįsta tave, jis nori tavęs!
Ir pamažu žmonės pradeda suprasti: tik Dievas tai gali, joks žmogus to negali, bet Dievas neįmanoma padaro įmanomu! Ir šie žmonės atveria ausis bei širdis Viešpaties žodžiams. Ir štai Dievo Dvasia ateina mums į pagalbą ir žodį padaro gyvu: JI pasėja širdyse viltį. Jų akys tampa aiškesnės, žvilgsnis tvirtesnis, jie atsitiesia. O kai Šventoji Dvasia pradeda su Dievo meile paliesti šiuos vargšus žmones, išliejamos pirmosios ašaros. Dievo meilė suminkština kiečiausią širdį. Jie vos gali suvokti, kad Dievui nėra gėdinga gyventi juose; – ir taip atsiveria jų širdys. Džiaugsmas liejasi, gausus džiaugsmas! Dievas myli mane, Dievas manęs nepamiršo, Dievas yra mano širdyje!
Tikrai, tik Dievas gali atnešti viltį ten, kur vyrauja abejonės. Tik Dievas gali paguosti ten, kur vyrauja tamsus beviltiškumas. JIS turi viltį mums! JIS nori pripildyti mūsų širdį Savo begaline ir neribota meile!
Žodis galioja taip pat ir tau: JIS trokšta gyventi tavo širdyje; – įsileisk JĮ, kad nušviestų šviesa!!
 
O Jėzau, Tu esi Atpirkėjas! Ateik, aš noriu, kad Tu gyventum mano širdyje!! Meldžiu, atnešk šviesą, viltį, šilumą, meilę ir džiaugsmą! Meldžiu, būk visai, labai arti manęs!!

Mūsų pamąstymai verčiami į vokieci​ų, anglų, rusų, lietuvių, vengrų ir rumunų kalbas! Paklausk, jei kas įdomu!
Turime tinklalapius ir Facebook puslapį!
Mums reikalingi Jūsų Like’ai, kad FB pamąstymai plistų ir toliau, o ir jūs galėtumėte pasidalinti pamąstymais su draugais, giminėmis ir pažįstamais; – tai nieko nekainuoja. Prisidėk prie
Jėzaus Evangelijos skleidimo! Dėkoju!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*