Apie vaikus  –  2021.01.23

Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet regi mano dangiškojo Tėvo veidą.
Jėzus, Evangelijoje pagal Matą 18, 10

Taip, su vaikais taip yra: jie yra ypatinga Dievo nuosavybė, jais JIS ypatingai rūpinasi, jie JAM yra labai brangūs. Vargas tam, kas juos palies!
Ir toliau Jėzus pasakoja palyginimą apie paklydusią avelę. Piemuo palieka visas kitas 99 avis ir išeina ieškoti tos pasiklydusios. Ir kuomet jis pagaliau ją suranda, ta viena avele jis džiaugiasi labiau nei kitomis 99-iomis, kurios paklydusios nebuvo. Pabaigoje Jėzus sako: Taip ir jūsų dangiškasis Tėvas nenori, kad pražūtų bent vienas iš šitų mažutėlių. – Ne, šito JIS nenori! Dėl to mes nešam ypatingą atsakomybę tiek už mūsų, tiek už visus vaikus. Yra tiek daug vaikų, kurie serga arba badauja, arba yra ištroškę. Yra tiek daug vergaujančių ir turinčių dirbti priverstinius darbus. Yra tiek daug, kurie dar prieš gimimą buvo nužudyti ….. Mūsų Dievui yra pakankamai priežasčių verkti dėl mūsų bei pykti ant mūsų turtingos tautos; – galėtume tai pakeisti.
Jėzus mato mus kaip Dievo vaikus. Pasaulyje mes taip pat esame „mažyliai“, beginkliai, visko besigailintys, tie, iš kurių tyčiojamasi dėl Jėzaus vardo, tie, kurie kenčia dėl pasaulio …. Todėl JIS yra visai arti mūsų, dažnai mus saugo ir perneša per visas kančias. Tačiau vargas tam, kuris tas kančias sukelia! Dievo rūstybė pasieks jį dar šiame gyvenime, o teismo dieną palies dar stipriau. Kai pagalvoju apie tai, man pasidaro gaila šių žmonių, tada galiu už juos melstis bei juos laiminti.

Dėkoju, Jėzau, kad esame tokie svarbūs Tau! Net mūsų angelai nuolat stovi priešais Dievo sostą ir primena JAM apie mus. Tu taip pat nuolat mus užstoji bei meldiesi už mus! Dėkoju, taip mes galime priimti daugelį dalykų, kuriuos priešingu atveju sunkiai sektųsi priimti.

Užtarimo ir padėkos malda Otukui:
Mama guli su juo ligoninėje, kaip gerai.
Šiandien turėjo būti pirmoji chemoterapija. Tačiau gydytojas susidūrė su problema: kraujyje neberado piktybinių ląstelių, nei vienos. Šito jis dar nebuvo patyręs!
Dėkoju už jūsų maldas!!! …. ir šlovė Viešpačiui!
(Nepaisant to, dar kurį laiką meldžiamės ir toliau, gerai?!!)
frank

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*