Tikroji laisvė – 2017.07.30

Jeigu mirusieji nebus prikelti, tada valgykime ir gerkime, nes rytoj mirsime.
1. Korintiečiams 15, 32
Bet Kristus prisikėlė iš numirusiųjų ir mes prisikelsime taip pat. Mes žinome – Dievas yra šalia ir tai, ką JIS sako, yra tiesa. Šventoji Dvasia pateikia mums įrodymų, kad esame Dievo vaikai.
Mes neturime kažin kokios nuomonės ar pamaldumo tradicijų. Kaip įrodymą savo širdyse nešiojame Kristų. Kiti turi savo nuomonę, o mūsiškė yra ta, kuri atskleidžia: ‘Aš esu tiesa’.
Bet jei visa tai nesuderinama su Jėzumi arba jei nenorime Juo tikėti, tuomet geriausia būtų pavalgyti ir atsigerti, nes rytoj mes būsime mirę. Semkime gyvenimą pilnomis saujomis ir mėgaukitės juo, juk pernelyg anksti praeina malonumai. Tada neturėsime jokio teisėjo virš mūsų, kuriam būtume skolingi ataskaitą; – dėl to galime daryti viską, ko tik širdis geidžia. Meluok ar apgaudinėk, laimi geresnis ir stipresnis. Mes norime bet kokios laisvės seksualiniuose dalykuose, taip pat norime ir kitus pastiprinti, kad šie nevaržytų savo laisvių; – net ir vaikus siekiame įtakoti ‘pozityviai’. Ir jei kas nors yra kitokios nuomonės, tada jis yra konservatyvus moralės apaštalas arba vienas iš tų, gyvenančių anapus mėnulio;- mes jį parengsime spaudai ir kiekvienam svarstymui. Tik mūsų vienų nuomonė yra galiojanti, visa kita “netoleruojama”.
Bet aukštybių soste sėdintis juokiasi; Viešpats iš jų tyčiojas (2 psalmė).
Kūrinys, tvarinys sako savo Kūrėjui: Tu padarei klaidą; Tavo įsakymai nėra teisingi! Tokio Kūrėjo mums nereikia. Mes norime laisvės! Ir tolerancijos! Prašom mums nenurodinėti, kaip turėtume gyventi!
Ir Dievas, kuris juos sukūrė ir kuris saugo jų gyvybę, sėdi danguje ir juokiasi iš jų.
Mes žinome, jog tai tiesa, ką Jėzus sako. Biblija yra tiesa. Šventoji Dvasia gyvena mumyse. JIS veda mus į visišką tiesą!
Mums nereikia diskutuoti ir pyktis. Savo gyvenimą gyvename pagal Dievo gaires, tam, kad Jam patiktume. Jėzus man niekuomet nieko nedraudė ir nevaržė manęs ką nors daryti. Jame yra tikroji laisvė. Kadangi myliu Jį, gyvensiu taip, kaip Jam patinka.
Taip, Jėzau, aš myliu Tave! Ir kadangi Tave myliu, seku Tavimi. Tu pirmas mane pamilai; niekas manęs taip nemylėjo, niekas manimi taip nesirūpino, kaip Tu; niekas nesuteikia man daugiau vilties nei Tu. Taip, pas Tave aš esu tikras!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*