Stiprus žmogus – 2017.07.29

Laimingas, kas Viešpaties pagarbiai bijo, kas nuoširdžiai vykdo Jo įsakymus. …  Jis yra lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems, visados švelnus, gailestingas ir teisus.
112 psalmė, 1.4
Dievo palaiminimams yra tokie reikalavimai: pagarbiai Jo bijoti ir nuoširdžiai Juo džiaugtis. Šis ryšys turi derėti ir būti nuoširdus. Dievas šio ryšio neblokuoja; JIS yra Kūrėjas, mylintis savo vaikus. Mes patys blokuojame šį ryšį, neperduodami Dievo meilės tolyn, būdami nemalonūs ir negailestingi tiek sau, tiek ir kitiems.
Tai vadinama nuodėme – ši atskirtis nuo Dievo arba ši nuoširdaus ryšio blokada. Ji visada remiasi netikėjimu. JIS manęs nemyli; JIS neatleido mano nuodėmių; JIS manęs neaprūpina viskuo, kas yra būtina… Mes nepasitikime JUO!- taip vyksta ši blokada.
Širdimi ir siela būdami su mūsų Kūrėju, mes nieko daugiau nebebijome, kaip tik šio ryšio blokados. Tamsuma mums nebėra tokia tamsi, nes žinome, jog Viešpats yra šalia. Sunkumai nebėra tokie slegiantys, nes žinome, jog pagalbininkas yra šalia. Ir problemos neišauga mums virš galvos, nes patarėjas, aprūpintojas, gydytojas ir gerasis ganytojas stovi mūsų pusėje.
Kai būna tamsu, niūru, kaupiasi bėdos ir, kai neberandame išeities, tada JIS yra šalia: švelnus, gailestingas ir teisus. Tikėjimo žmogus tai jau seniai patyrė ir sunkios situacijos jam baimės nebekelia. Kur tik yra Dievas, ten yra ir išeitis!
Kai Paulius ir Barnabas buvo kalėjime, jų rankos ir kojos buvo surištos. Po kurio laiko, pilno prislėgtumo ir skausmų, jie pradėjo Dievą girti, nes jie pažinojo savo Viešpatį. Ir iš tikrųjų Dievas atlaisvino išėjimą: mažas žemės drebėjimas sutraukė pančius ir išlaužė duris. Jei Dievui tai atrodys teisinga, tu taip pat gausi mažą žemės drebėjimą arba kitą stebuklą, kuris tave išlaisvins. Pradėk šlovinti Viešpatį ir JIS tave išgelbės!
Taip, žmogus, tvirtai besiremiantis Dievo žodžiu bei esantis nuoširdžioj bendrystėj su Viešpačiu, yra stiprus žmogus. Jis yra laisvas, dosniai dalinasi gailestingumu. Jis gali būti maloningas. Nes Dievas jį palaiko.
Ačiū, Jėzau! Tu darai mane tokiu stipriu kaip ąžuolas audroje. Jis svyruoja, linguoja, bet niekada nenulūžta, nes TU jį laikai. Ačiū vyrams, esantiems tvirtais Tavyje ir atlaikantiems kiekvieną audrą!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*