Liudytojų debesis – 2017.07.13

Todėl ir mes, šitokio debesies liudytojų apsupti…
Laiškas hebrajams 12, 1
Taip mums praneša mūsų tikėjimo tėvai ir kiti vyresnieji. Jie ir sukuria šį liudytojų debesį, kuris mus apsupa.
Manau, jog visi, esantys danguje, gali matyti, kaip mes čia gyvename, kaip mes susidorojame su sunkumais, kaip mes džiaugiamės bei džiūgaujame būdami kartu. Jie yra mūsų gyvenimo dalis. Jie mus supranta, nuolat linki mums geriausio, jaučia kartu su mumis. Jie mūsų niekada nesmerkia, tik vėl ir vėl iš naujo už mus viliasi. Jie džiaugiasi mumis, jei mes būnam džiaugsmingi ir sekame Dievo keliu. Jie kenčia kartu su mumis, jei darom kvailystes ir esam Jam neištikimi.
Mes žinome, kad Dievas viską mato ir yra visa ko dalis. Bet būtent tai, kad mus mato kiti žmonės (būtent dėl to mums kažkokiu būdu tampa kur kas nepatogiau), mus kur kas labiau skatina elgtis teisingai. Kuris gi nori leistis nuolat stebimas? Kartais žmonės pasitraukia į tamsą, ten atsiduoda savo ydoms. Jeigu žmonės gyventų šviesoje ir galėtų matyti, Kas viską prižiūri, jie susigėstų ir leistųsi Jo stebimi. Kol mūsų gyvenimas yra šviesoje, dieviškoje šviesoje, norime galutinai išmesti visus nuodėmių likučius. Nebenorime daugiau jais žaisti ar apie juos galvoti. Taip pat nenorime elgtis taip, lyg nuodėmių atsisakymas būtų didžiulis žygdarbis, tiesiog siekiama geriausio bei norima tai išlaikyti.
Kol esame dieviškoje šviesoje, mums skirtose lenktynėse bėgame su drąsa ir ištverme. Mes gauname dieviškų jėgų, jei tik Jėzaus jų paprašome. Bet kokiu atveju gali būti tik vienas nugalėtojas arba pralaimėjęs, – o aš nenoriu būti pralaimėjusiu. Nenorėčiau prarasti dangiškosios malonės dėl trupučio malonumo. Ne, noriu laikytis Jo ir savas varžybas bėgti su Juo, bei Jo teikiama ištverme!
Noriu pažvelgti į Jį, į tikėjimo pradžią ir pabaigą. Jis atlaisvino man kelią. Jis yra tas, kurio siekia mano širdis. Jis yra tas, kuriame nurimsta visas mano ilgesys. JIS, Jėzus, mano mylimas Viešpats ir draugas.
Taip, Jėzau! Tavimi noriu sekti visą savo gyvenimą. Nes Tu visuomet mane stebi, Tu domiesi mano gyvenimu, Tu ieškai manęs, ryšio su manimi, Tu lauki manęs ir bendrystės su nanimi. Tu lauki, kada pagaliau galėsi visiškai mane išgelbėti, pagydyti, išlaisvinti ir išpirkti! Tu esi nuostabus Viešpats!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*