Druska sriuboje – 2017.02.12

Jūs esate žemės druska. …
Jūs esate pasaulio šviesa. Neįmanoma  nuslėpti miesto, pastatyto ant kalno …
Mato 5, 13f.
Tai, ką Jėzus čia sako, yra paprastas patvirtinimas: taip yra ir ne kitaip. Jam čia nėra jokio klausimo. Ir tai ne joks įsakymas ar įstatymas, tai faktas, kurį JIS mums paaiškina.
Jei JIS mumyse gyvena, tai mes esame svetimkūniai šiam pasauliui. Tamsa, Dievo priešui pavaldi sritis, nenori šviesos! Bet JIS gyvena mumyse ir blogiui tai kelia baimę. Mus supantys žmonės laiko mus svetimais, svetimkūniais, keistuoliais, šventaisiais ir kitokiais. Jie ieško priežasčių savo antipatijai ir jas randa mūsų elgesyje, o kartais išgirdę keletą sakinių, juos iškraipo savaip ir nukreipia prieš mus. Jie visada mumyse kažką ras, kas būtų netinkama, šiam dalykui mums nereikia net stengtis.
Mes esame nuomonės, kuri turėtų prisiderinti prie Jėzaus. Mes ne su viskuo sutinkame, kas vyksta aplinkui. Mums nereikia būti moraliais apaštalais, dažniausiai užtenka to, kad „kitaip“ gyvename. Mes turime savo krikščionišką nuomonę ir apie lytinės – seksualinės orientacijos nuostatas. Galimybė kiekvienam su bet kuo nesvarbu kokios lyties, su vaikais ir gyvūnais, kad tik teiktų malonumą, nesvarbu vedęs ar nevedęs, vienas su kitu ar nebūtinai… viskas visai nesvarbu, svarbiausia malonumas! Reikia viską išgyventi ir išbandyti …. Na, tokių išsireiškimų negaliu daugiau klausyti! Bet kas tokioms pažiūroms priešinasi, susilaukia žmonių pykčio. Nes jie sukūrė melą, kuris juos traukia. „Mokslas“ pagrindė viską taip, kaip jie norėjo. Dabar jie gali nevaržomai gyventi … Laiške romiečiams, 1- ame skyriuje Paulius rašo: Dievas per jų širdies geidulius atidavė juos neskaistumui … Todėl Dievas paliko juos gėdingų aistrų valiai … Dievas leido jiems vadovautis netikusiu išmanymu ir daryti, kas nepridera. (1, 24.26.28)
Seksualumas tegul būna toks, kokį Jėzus suformavo, ir mąstymas pagal Jėzų, ir tyrumas, kurį Jėzus duoda. Tai ugdykime ir neleiskime savo mintyse žaisti nešvarioms mintims, nežiūrėkime slapčiomis į „malonius“ paveikslėlius ar filmukus, nesvetimaukime iškraipydami kažkokias biblijines eilutes. Mes kaip bendruomenės, bažnyčios išlikime tyros, nepakęskime tokių dalykų ir nuo jų atsiribokime. Stovėkime kartu tvirtai už Jėzų.
JIS gyvena mumyse. Tik tokiu atveju mes esame pajėgūs, pasipriešinti pagundoms. JIS veda mus. Tik tuomet, kai girdime ir iš karto paklūstame, nepatenkame į sunkias situacijas. JIS padaro mus stipriais, kai įsikimbame į Jį. Juk yra gražu, kai rytais dar galima pažiūrėti į veidrodį, ir sąžinė yra rami. Stovėkime tiesiai už Jėzų! Tuomet būsime žemės druska, pasaulio šviesa, švyturys ant kalno! Tik neužrieskime nosies, netapkime išdidžiais, nes tada greitai krisime. Prisiriškime prie Jėzaus, gyvojo VIEŠPATIES ir gyvenkime su Juo kiekvieną dieną. Tik tada būsime tvirti, saugūs, būsime druska sriuboje.
Ačiū, Jėzau, kad Tu mane laikai! Ačiū, kad atleidai mano nuodėmę! Ačiū, kad darai mane nusižeminusiu ir aš negaliu daugiau teisti kitų. Bet aš žinau Tavo nuomonę, Tavo teisumą ir šventumą, ir nenoriu daugiau tylėti. Aš noriu būti švyturiu ant kalno, dėl Tavęs, dėl mano Jėzaus!
Biblijos skaitinys šiai dienai: 1 Mozės, Pradžios 21
P.S.: Pas Jėzų mes randame didžiausių nuodėmių atleidimą ir tikrą ramybę. Šventosios Dvasios dėka išsilaisviname iš liguistų potraukių ir priklausomybių. Jo terapija yra tokia švelni, kantri ir gili, kad iš didžiausių nusidėjėlių tampame tikrais Dievo vyrais ir tikromis Dievo moterimis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*