Gelbėtojas yra čia! – 2016.12.26

Nebijokite! Štai skelbiu jums didelį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. … Šiandien jums gimė Gelbėtojas. JIS yra VIEŠPATS – Kristus.
Luko 2, 10
Vis labiau ir labiau didėja šio pasaulio problemos. Tai ir žemės įšilimas, klimato kaita, su kuria rimtai nekovojama, tai ir JTO, kuri tik kalba, bet nieko nenuveikia, tai ir karai bei pilietiniai karai, konfliktai, kurių neįmanoma išspręsti, taip pat yra ir baimę keliantys teroristų grasinimai, vis labiau plinta ligos, badas ir skurdas … Kas gali šias problemas išspręsti?
Be to egzistuoja ir atskirų žmonių problemos. Vienatvė ir egoizmas, vis labiau plinta žiaurumas ir kentėjimai. Kai kurie nemato jokios išeities ir nusižudo. Kiek daug yra suardytų šeimų, tapusių vaikams netinkama vieta. Kiek daug žmonių skandina  savo sielvartą alkoholyje arba geria raminančias tabletes.
Mūsų pasaulis yra aukštai techniškai išvystytas, bet negali gerai spręsti problemų. Čia mums reikia Gelbėtojo, Ganytojo, Mesijo ir VIEŠPATIES. Tik JIS dar gali atnešti į šį chaosą tvarką ir ramybę!
Kas Jo klauso ir Jam priklauso, tas turi Gelbėtoją. Jėzus, Dievo Sūnus, yra inkaras, kuris laiko. JIS nori išgelbėti Dievo vaikus iš visokio skurdo, nelaimių, iš vienumos ir kivirčų. JIS nenurimsta, kol Jo vaikai prie Jo širdies randa prieglobstį, apsaugą ir pagalbą. Kaip gerai: Nebijokite! Džiaukitės! Nes Ganytojas yra čia!! JIS dabar gyvena mumyse, mums yra labai, labai arti. JIS turi visą valdžią. JIS išgelbėjo Dievo vaikus iš visų nuodėmių ir tamsos jėgų. JIS netrukus regimai sugrįš kaip Karalius ir atsisės savo soste. Visi keliai turės prieš Jį suklupti. Tuomet ir žemėje pagaliau bus taika.
O Jėzau, greičiau sugrįžk
!!
Jėzau, Tu esi Kristus, Mesijas, Atpirkėjas ir VIEŠPATS! Netrukus Tu ateisi ir ištrauksi mus iš rūpesčių ir chaoso. Jau dabar Tu esi mūsų širdyse ir skleidi savąją ramybę. Kaip puiku yra Tau priklausyti!! Kaip gerai, aš niekada daugiau nebūsiu vienas, nes Tu esi čia, arti manęs, manyje.
Biblijos skaitinys šiai dienai: Psalmių 36, 1 – 13

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*