JIS yra Šviesa – 2016.12.25

Tauta, gyvenusi tamsybėje,
išvydo didelę šviesą.
Gyvenusiems mirties šešėlio krašte
nušvito šviesa.
Izaijo 9, 1
Kaip tik tai ir įvyko, kai gimė Jėzus. Piemenys, kurie sėdėjo tamsoje, išvydo atvirą dangų ir Dievo šlovės šviesą! Taip, Dievas aplanko savo tautą! JIS atėjo pas mus kaip Jėzus Kristus. JIS yra vilties šviesa, ryški, spinduliuojanti Šviesa! Dievas nesėdi ramiai danguje ir nežiūri, kaip mes čia, žemėje, kamuojamės. JIS nesėdi ramiai komentuodamas pasaulyje vykstančias neteisybes ir karus. JIS pats atėjo į šį chaosą ir atnešė Šviesą ir viltį.
JIS nebuvo politinis Mesijas, bet Jo mokiniai ir pasekėjai įtakojo ir politiką. Vienas Anglijos deputatas visą savo gyvenimą kovojo, kad būtų panaikinta vergija. Ir jam pasisekė, vergija buvo uždrausta. Jis buvo ištikimas Jėzaus tarnas. Yra daug pavyzdžių, kaip galime Jėzų įgyvendinti kasdieniniame gyvenime. Mes esame Jėzaus pasekėjai ir nešame Šviesą į visus žemės kampelius, kad Jėzus galėtų išgelbėti. JIS gelbsti ir mus. Kai esame tamsoje ir nebėra jokios švieselės, vis dėlto JIS yra čia. Kai viskas griūva ir mūsų gyvenimas yra griuvėsių krūva, JIS ateina ir paguodžia. JIS atstato visus nuostolius. JIS suteikia naują viltį, naujus tikslus, naują gyvenimą. Tik artimame ryšyje su šiuo nuostabiu Dievu ir VIEŠPAČIU gyvenimas tampa tikrai pripildytu.
Kai mirtis meta savo šešėlį, JIS yra čia. JIS yra visų tamsių jėgų nugalėtojas, taip pat ir mirties. JIS ima savo vaikus ant rankų ir neša juos saugiai per ligą, sielvartą ir mirtį. Kaip gerai, kai šis Jėzus yra mūsų VIEŠPATS!
JIS turi visą valdžią danguje ir žemėje. JIS gali pakeisti kiekvieną likimą. JIS yra stipresnis už visas tamsos jėgas, kurios nori mus pavergti. JIS atneša laisvę ir atleidimą.
Jis yra artimas Dievas. Ne rašantis sausas knygas ar tik perteikiantis savo išmintį. JIS didžiąją dienos dalį praleisdavo gydydamas ligonius ir išlaisvindamas pavergtuosius. Ir šiandien JIS tai daro. JIS stovi mūsų pusėje, kovojant prieš ligą, sielvartą, tamsą ir mirtį.
Jam patinka būti su savo vaikais. JIS mėgsta tylos valandas dviese, kai Jam išliejame savo širdį ir tyliai klausomės Jo žodžių. JIS yra VIEŠPATS, kuris nori viską nuostabiai valdyti
!
Ačiū, Jėzau, Tu esi čia! Tu esi man labai, labai arti. Aš galiu su Tavimi kalbėti, Tave jausti ir Tavęs klausyti.Netrukus Tu vėl ateisi ir paimsi savo vaikus pas save. Tada mūsų gyvenimas bus pripildytas. Tu įgyvendinsi savo teisę ir vykdysi čia žemėje savo teisingumą. Tuomet bus nuostabūs laikai! Taip, Tu esi taikos Kunigaikštis!
Biblijos skaitinys šiai dienai: Luko 2, 1 – 20

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*