Išbandymas – 2016.10.31

Nors mėgintum mano širdį,
tirtum mane naktį ir bandytum mane ugnimi,
neteisybės manyje nerastum.
Psalmė 17, 3

Palaimintas tas, kuris niekada nenusidėjo! Kuris nemelavo ir neapgaudinėjo, nė vieno neminėjo blogu žodžiu, nebuvo pavydus, pasipūtęs, nepatiklus ir niekam nelinkėjo pikto; kuris niekada nekalbėjo neteisybės ir elgdavosi su kitais pagarbiai. Palaimintas jis! – deja, tarp mūsų dažniausiai viskas būna kitaip.
Labai dažnai mes galvojame apie save pernelyg gerai, tad kelias mažas nuodėmes galima pamiršti. Mes tikrai jaučiamės taip, lyg būtume visada teisingi ir geri! Bet tik iki tada, kai patiriame Dievo išbandymus. Kol esame ant žemės, vis skundžiamės kaip mums blogai. JIS, Šventasis, bet kokius nukrypimus iškelia į dienos šviesą, atskleidžia net slapčiausias paslaptis. JIS rodo mums mūsų puikybę, griežtumą, nemeilę, užsispyrimą, egoizmą, neapykantą, kerštą, godumą, kol Jo akivaizdoje mes tampame labai maži. Koks siaubingas tas laikas, kai Dievas bando mus! Tai priverčia net ašaroti.
Dievo skirti išbandymai naudingi mums. Turime teisingai pažvelgti į save ir tapti visiškai priklausomi nuo Jo malonės. Dėl Savo gailestingumo JIS suteikia mums šią malonę, kuri nuplauna mūsų kaltes ir padeda išsilaikyti teisingame kelyje. Kaip gera, kai po ilgos kovos Jėzus sako: Mano vaike, nors tavo nuodėmės labai didelės, mano meilė ir atleidimas dar didesni! Tada galime tvirtai laikytis Jėzaus rankos, kad užklupus išbandymui ar šetono pinklėms, išliktume geri, teisingi žmonės. Taip, Jėzuje mano širdis randa ramybę! Ten aš būsiu saugus, jeigu patirsiu išbandymą ir šetonas norės su manimi susidoroti. Tačiau aš žinau, jokios neteisybės jis neras manyje, nes Jėzus už tai sumokėjo. Tad tai yra malonė, kurią Dievas paruošė mums ir dėl kurios tamsiausią naktį galime sulaukti išbandymų.
Dėkoju, Jėzau, kad esi mano Gelbėtojas ir Išganytojas! Kai priešas kėsinasi į mane, Tavyje esu saugus. Tu užmokėjai už mane ir tvirtai laikai Savo stipriose bei meiliose rankose; – Tu atleidai mano kaltes. Kaip gera, kad Tavyje radau malonę ir atleidimą! Tad mano širdis gali būti tyli, rami ir džiaugsminga.
Biblijos skaitinys šiai dienai: ​Jono 17, 20 – 26​

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*