Mūsų Paschos avinėlis – 2016.11.01

Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, jus praeisiu …
2 Mozės, Iš 12, 13

Paėmę jo kraujo, jie paženklins juo abi durų staktas ir sąramą tų namų, kur jis bus valgomas. Juk tą pačią naktį aš pereisiu per Egipto žemę, užmušdamas visus Egipto krašto pirmagimius ne tik žmonių, bet ir gyvulių; padarysiu teismą visiems Egipto dievams – aš, VIEŠPATS! Betgi kraujas paženklins namus, kuriuose jūs esate. Matydamas kraują, jus praeisiu, ir jokia rykštė neištiks jūsų, kai aš niokosiu Egipto kraštą. Išėjimo 12, 7.12.13

Izraelio žmonės buvo sučiupti, surišti ir nuvesti į vergystę Egipte. Bet Viešpats išgirdo jos šauksmą ir pasiuntė Mozę jų išlaisvinti. Išėjimo naktį Izraelis turėjo paskersti ir valgyti Paschos avinėlį. Krauju jie turėjo pažymėti durų staktas. Matydamas kraują, Dievas aplenks šiuos namus neįvykdys bausmės teismo.
Mūsų širdys taip pat turi duris (žr. Apreiškimo 3, 20). Jėzus nori įžengti į mūsų širdis, JIS stovi prie durų ir beldžia. JIS nenori, kad patektume į Dievo teismą. Todėl JIS tapo mūsų Paschos avinėliu. Jėzus leidosi būti paskerstas vietoj mūsų. Mes imame Jo kraują ir pažymime savo širdies durų staktą. Tada Naikintojas nebegali prieiti – jis praeina pro šalį. Mirties Angelas – naikintojas, griovėjas, melagis, žudikas ir vagis – privalo likti lauke!
Kodėl Dievas atskyrė izraeliečius nuo egiptiečių? Ar izraeliečiai buvo gerieji, o egiptiečiai – blogieji? Ne, jie visi buvo nusidėjėliai. Ar dėl to, kad Izraelis buvo Dievo tauta? Ne, nes izraeliečius, kurie pažymėjo durų staktas ne Paschos Avinėlio krauju, taip pat užklupo Naikintojas. Vien tikėjimas padarė skirtumą. Tie, kurie tikėjo Dievo Žodžiu ir išgelbėjimo pažadu, veikė taip, kaip Dievas įsakė, ir buvo išgelbėti. Kiti, kurie netikėjo, sulaukė teismo.
Taip yra ir su Jėzumi. Jei mes tikime, kad Jis yra mūsų Pascha (žr. Izaijo 53, 7), esame taip pat paženklinti Jo atperkančiu krauju, esame išgelbėti ir Naikintojas praeina pro mus. O jei netikime, Naikintojas gali laisvai pasiekti mūsų širdis.
Ačiū, Jėzau, kad Tu tapai mano Paschos avinėliu! Dabar esu Tavo apsaugotas ir Naikintojas privalo mane aplenkti! Prašau, apvalyk mano širdį nuo visų pražūtingų dalykų ir išlaikyk ją švarią! Tu esi mano Atpirkėjas, mano Gelbėtojas, mano Išlaisvintojas ir Pagalbininkas!
Biblijos skaitinys šiandien: Jono 18, 1–11

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*