Išmintis ir pažinimas – 2016.10.19

Jame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai.
Kolosiečiams 2, 3

Kai kurie rašo storas knygas apie sudėtingus teologinius dalykus. Tada kiti atsako už arba prieš. Jie sunkiai dirba, tačiau kartais tuos raštus sunku skaityti ir jie neduoda daug naudos mano gyvenimui su Kristumi.
Bet, laimei, yra knygos ir straipsniai, per kuriuos Dievas kalba! Tokie raštai iš tikrųjų statydina! Mano tikėjimas yra sustiprinamas ir stimuliuojamas!
Yra krikščionių, kurie kalba, kalba ir kalba. Tik klausymas ne ką testatydina. Kartais 2 valandų kalbą jūs galite pasakyti trimis sakiniais. Ir kartais pabaigoje tampa nebeaišku, apie ką buvo kalbėta…
Laimei, yra žmonių, kurie kalba apie Kristų ir visi įdėmiai klausosi. Klausantis galima mokytis ir tikėjimas Kristumi auga. Mes suprantame naujus dalykus, kurių daugiau niekada nebeužmirštame.
Kai kurie skaito Bibliją ir galbūt ją nuodugniai žino, bet Dievas jiems retai kalba. Kitiems Biblija yra labai sausa skaitymo medžiaga, tiesiog nuobodybė.
Taip pat esti žmonių, kurie nori sužinoti, kas Biblijoje sakoma toliau. Jie jaučia: tai kalba Dievas. Jie pastebi, kaip jų tikėjimas auga ir bręsta.
Kodėl taip yra? Tai priklauso nuo Jo. Nes Jame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Kas nori įsiskverbti į šias brangenybes, tam reikia Jo, Jėzaus Kristaus. JIS turi tai išgryninti, paaiškinti ir padaryti mums suprantama. Todėl prieš skaitydamas aš meldžiuosi, kad Jis mane apvalytų ir pripildytų savo tiesos Dvasia. Prašau Jo man kalbėti ir parodyti ką nors nauja. JIS nori man pasakyti tai, kas yra svarbu šiandien. Ir taip kartu su Juo Biblijos skaitymas man tampa tikru laimėjimu. Atsiveria išminties ir pažinimo lobiai!
Apskritai visas gyvenimas yra sėkmingas tik su Juo. Nuolatos likti šiame gyvybingame ryšyje – tai yra didžiausių Dievo vyrų ir moterų paslaptis. JAME slypi visa tiesa, visos žinios, visa išmintis, JIS yra visur esantis ir visagalis! Kodėl turėčiau gyventi be Jo?
Jeigu norime būti palaiminimu kitiems, turime pasilikti Jame. Tada mūsų kalba ir raštai taps palaiminimu ir gyvybės šaltiniu kitiems. Tai yra tai, ko nori Jėzus. Mes turime prisipilti Jo išminties, kad galėtume patys atsigaivinti ir toliau duotume kitiems.
Ačiū, Jėzau, Tavyje yra viskas, ko man reikia! Tu tai turi ir mielai duodi man. Taip, aš skirsiu šiek tiek laiko pabūti su Tavimi ir pasisemti Tavo išminties, žinių ir malonės. Tu padedi man gyventi. Dėkoju, kad Tu mane myli!
Biblijos skaitinys šiandien: Jono 13, 21–38

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*