Gyvenimo upė – 2016.09.26

Jis atvedė mane atgal prie namų durų, ir štai vanduo tekėjo iš po namų slenksčio…
Ezechielio knyga 47, 1

Ezechielis matė daug regėjimų. Vienas iš jų buvo apie šaltinį, kuris tekėjo iš šventyklos. Vanduo tekėjo ir tapo didele upe. Kur ji tekėjo, ten viskas išgydavo, ten buvo gausu žuvies ir abiejuose krantuose augo vaisiniai medžiai, kurie nuolat nešė derlių. Ši upė nešė gyvenimą.
Iš pradžių Ezechielis įbrido iki kulkšnių, gilu nebuvo. Šiek tiek toliau vanduo siekė iki kelių, dar toliau – vandens jau buvo iki juosmens. Ir kai jis norėjo eiti dar toliau, nebegalėjo pasiekti dugno. Upė buvo labai gili ir jis turėjo plaukti.
Palangos palūdimyje būna panašiai. Daug žmonių braido; kai kurie matuoja vandens temperatūrą rankomis prisiliesdami prie vandens. Keletas eina šiek tiek giliau iki kelių ar juosmens. Ir tik nedaugelis eina drąsiai gilyn, plaukia, nardo ir vandenyje jaučiasi puikiai.
Dvasiniame gyvenime yra panašiai: daugelis bando tikėjimą, jie atsargiai mėgina pirštais apčiuopti vandenį. Kai kurie stovi iki kulkšnių, kelių ar juosmens malonės vandenyje. Ir tik nedaugelis išdrįsta nerti visa galva gilyn į malonės upę ir laisvai plaukti.
Mes nenorime pasitenkinti mažu! Mes norime visko! Mes norime nerti į malonės srovę, į gyvybės upę! Lyg kempinės mes norime sugerti malonę, mes norime, kad tai giliai persmelktų mus!
Malonės srovė, gyvenimo upė yra čia. Dievas mums tai paruošė. Ar mes tik šiek tiek sušlapsime, ar ten maudysimės, priklauso tik nuo mūsų sprendimo.
Kliūtis dažnai būna mūsų mažas tikėjimas. Mes nelabai pasitikime Dievu. JIS gali būti atsakingas už visatą, o mes nenorime Jam patikėti kasdienių smulkmenų.
Malonės upė pripildo gyvybe ir gydo. Taip, aš noriu to gyvojo vandens turėti giliai savo širdyje! Tai atnaujina mane, gydo, suteikia stiprybės ir duoda vaisių! Lyg šaltinis gyvasis vanduo trykš iš mano širdies ir drėkins viską aplink! Taip, aš noriu būti Jo malonės šaltiniu, iš kurio ir kiti žmonės galėtų gerti Dievo malonės.
Dėkoju, dangiškasis Tėve, kad Tu man dovanoji gyvojo vandens! Taip, aš noriu maudytis Tavo malonėje, kad mano širdis patirtų išgydymą. Taip, atgaivink mano kūną ir sielą gyvybės vandeniu! Čia esu aš, perliek mane!

Biblijos skaitinys šiandienai: Evangelija pagal Joną 6, 60 – 71

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*