Viza į dangų – 2016.09.20

Veržiuosi į tikslą aukštybėse, siekiu apdovanojimo už Dievo pašaukimą Kristuje Jėzuje.

Fil 3, 14

Kartą traukiniu norėjau važiuoti į tolimą šalį. Tam reikėjo sutvarkyti dokumentus ir išsiaiškinti, ar reikalinga viza. Reikėjo paso, bilieto ir vizos. Po to prasidėjo kelionė. Pasienyje mus patikrino ir kai kurie keleiviai turėjo išlipti, nes, deja, neturėjo vizos. Nežinau, kas su jais nutiko.Danguje yra panašiai: jei norime pasiekti tikslą, mums reikia „vizos“ iš dangaus.
Mes turime laikytis taisyklių, jei norime ateiti pas Dievą. Šios taisyklės nustatytos Dievo, o ne žmonių. Kitose religijose žmogus pats ieško būtų, kaip ateiti pas Dievą ir gauti išganymą, bet gyvasis Dievas turi tik vienintelį kelią – kelią, kurį JIS mums sumanė. Dievo karalystės pasienyje reikia „vizos“, pasirašytos Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus. Be jos galima ilgai važiuoti traukiniu, bet galiausiai kažkur būsi išlaipintas.
Ši viza, kuri mums padeda nuvykti į tikslą, yra mūsų tikėjimas Jėzumi, atleidimas, priėmimas Dievo vaiku ir pripildymas Dievo Dvasia. Dėl to mes turime kovoti! Turėtume visomis jėgomis šito laikytis!
Apdovanojimas aukštybėse yra skirtas žmonėms, kurie įveikė pasipiktinimą ir kartėlį ir nori bei gali atleisti. Jis skirtas tiems, kurie yra gailestingi. Jis yra mums, nes Jėzus mums atleido visas kaltes ir tada mes tapome švarūs ir teisūs. Apdovanojimas priklauso žmonėms, kurie glaudžiasi prie Jėzaus, net jei užpuola didelės pagundos ir sunkumai – jų tikėjimas išlieka.
Jei mes siekiame Dievo pašaukimo, mes norime šios „vizos“ prašyti Jėzaus, laukti Jo „taip“. Mes norime pripažinti Jį Viešpačiu ir paprašyti būti mūsų širdžių karaliumi. Norime iš savo širdžių išvalyti visa, kas neteisinga ir nešventa, ir prašyti Jėzaus atleidimo. Tuo pačiu mes atleidžiame kitiems taip, kaip Jėzus mums atleidžia (jei tik norime, JIS padės tai padaryti!). Tačiau tol, kol mūsų širdis yra pilna savigailos ir kartėlio, Jėzus neranda ten vietos. Tad rimtai ir ryžtingai reikalaukime šios „vizos“! Tuomet mums priklausys ir dangiškasis apdovanojimas.
Ačiū, Jėzau, Tu dovanoji man vizą į dangų! Kaip užmokestį man tereikia Tau patikėti savo naštą: nuodėmes, kaltę, netobulumą, nepakankamumą, rūpesčius ir baimes. Už tai Tu duodi man Šventąją Dvasią, kuri gyvena mano širdyje. Tai yra šlovingas, dangiškasis apdovanojimas! Ačiū!!!

Biblijos skaitinys šiandien: Jono 5, 19–30

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*