Murmėjimas ir skundai – 2016.09.21

Aleliuja! Gera giedoti šlovės giesmes mūsų Dievui, nes malonu ir teisinga jį šlovinti giesme. ​… ​
Jis gydo sužeistas širdis ir aptvarsto jų žaizdas.
Ps 147, 1.3

Vakar turėjau plauti indus ir niurnėjau sau. Indų plovimas manęs visai nedžiugina. Nors žinojau, kad tai ir mano indai, vis tiek murmėjau dėl kitų… ir tai tęsės neilgai, nes pradėjau murmėti dėl visų ir dėl visko. Taip jau yra, kai tik pradedi murmėti, aimanuoti ir skųstis dėl vieno dalykėlio! Aš negalėjau sustoti. Tada išgirdau tylų Jėzaus balsą. JIS priminė man eilutę: „Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“ (Apr 21, 4).
Pastebėjau, kad šis murmėjimas susijęs su mano prisiminimais ir bloga patirtimi. Apsidžiaugiau, kad Jėzus nori viską išgydyti! Su Juo aš esu teisingoje vietoje!!!
Dabar, kai esu su Jėzumi, man nereikia skųstis ir bartis su kitais. JIS jau viską žino. Bet galiu būti ramus Jo akivaizdoje. Galiu atkreipti savo veidą į Jį ir žiūrėti. Galiu Jam dėkoti, girti Jį ir šlovinti. Būtent taip prasideda mūsų psalmė – Aleliuja – ir tik tada ateina pažadas, kad Dievas išgydys sužeistas širdis ir aptvarstys jų žaizdas. Taigi, aš irgi būtent taip darysiu! Pirmiausia dėkosiu. Ir tada nebeliks priežasčių skųstis.
Šventoji Dvasia Jono evangelijoje vadinama kaip ta, kuri primena. JI gali mums priminti Biblijos žodžius ir kitus dalykus. Tačiau JI taip pat gali padaryti, kad tam tikrus dalykus pamirštume. Ir kartais tai yra labai, labai gerai!!! Nejaugi aš noriu visada mąstyti tik apie bloga?
JI taip pat gali padaryti taip, kad blogi atsiminimai nebeskaudintų. Mes tiksliai viską žinome, bet taip, tarsi nieko nebūtų įvykę. Koks šlovingas yra Dvasios darbas manyje!!! JI kai ką man primena, o kai ką leidžia tiesiog pamiršti ir tai nebeskaudina.
Dievas yra tas, kuris gydo sužeistas širdis ir aptvarsto žaizdas, aleliuja!

Ačiū, Jėzau, kad aš radau Tave, savo Gydytoją! Kaip galėjau anksčiau išgyventi be Tavęs? Tu esi šalia, Tu gydai žaizdotą, sužeistą širdį! Taip, su Tavimi galiu būti laimingas!

Biblijos skaitinys šiandien: Evangelija pagal Joną 5, 31–47

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*