Išgydymas – 2016.09.14

Tada tartum aušra užtekės tavo šviesa,
tavoji žaizda bus greitai užgydyta.
<…> tada tavoji šviesa užtekės tamsoje, –
tamsa bus tau šviesi kaip dienovidis.
Iz 58, 8-10

Dievas nori išgydyti savo tautą, pripildyti ją džiaugsmo, trokšta, kad ji užtekėtų tartum aušra ir nugalėtų visą tamsą. Bet yra mažytis „tada“.
Izraelio tauta ieškojo Viešpaties, pasninkavo ir liūdėjo. Tačiau tai Dievui neatrodė rimta. Tauta kentė vargą ir priespaudą, vienas kaltino į kitą, skolos buvo negailestingai „išmušinėjamos“ ir net per pasninką buvo kalbama pikta apie kitus. Melas ir apgaulė tapo priimtini. Kaipgi Dievas galėjo laiminti jų pasninką ir pamaldumą? Kaip JIS galėjo gyventi tokioje tautoje?
Dievas neprakeikia savo tautos, bet nori sugrąžinti ją į teisingą kelią. JIS trokšta ją laiminti, jis trokšta išgydyti sužeistuosius ir atvesti į šviesą tuos, kurie yra tamsoje. Jis yra šalia ir laukia mūsų!
Štai Jo receptas vidinėms žaizdoms gydyti: pažvelk nuo savęs į tuos, kuriems reikia pagalbos. Ieškok ne savo teisių, o tų, kuriems reikia gailestingumo. Taip, jei mes galime pamiršti save ar galvoti apie save paskiausiai, tuomet JIS yra šalia ir gali mus išgydyti.
Mūsų tautoje esama ne tik materialaus skurdo. Vidinis skurdas yra daug daug didesnis. Mes galime tapti dideliu palaiminimu, jei atversime akis ir norėsime matyti skurdą Jėzaus akimis. Ir tada drąsiai žengti pirmuosius žingsnius kitų link. Mes galime paaukoti savo pinigus, bet taip pat galime kitiems pasiūlyti savo laiką, užuojautą, maldas ir užtarimą.
Turėtų būti taip, kaip yra Naujajame Testamente: atneškime savo kūnus kaip gyvą, šventą auką, patinkančią Dievui! Taip, jei mes mirštame sau ir pasauliui, pagaliau galime gyventi tinkamai – taip, kaip patinka Dievui, ir būti palaiminimu.
Ačiū, Jėzau, Tu nori palaiminti ir išgydyti! Tu nori, kad mano tamsa pavirstų į šviesą! Taip, aš ateinu pas Tave ir save patį atnešu kaip auką. Noriu būti sau tarsi miręs, kad Tu galėtum veikti. Ateik, pripildyk mane savo Šventąją Dvasią, kuri sukuria naują gyvenimą!!!

Biblijos skaitinys šiandienai: Jono 3, 22–36

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*