Mano Karalius – 2016.06.17

Tavo akys regės puošnųjį karalių,
matys aplinkui platų kraštą.
Tavo širdis mąstys apie klaiko metą:
kur tas, kuris galėjo skaičiuoti?
Izaijo 33, 17 – 18

Koks puikus Dievo pažadas šiais neramiais laikais: tu regėsi puošnųjį karalių aplinkui platų kraštą. Tu mąstysi apie šių dienų klaikumą: kur tas, kuris bandė mane įbauginti? – Jo nebėra.
Jėzus yra Karalių Karalius. JIS bus Nugalėtoju dėl manęs ir tavęs. JIS atėjo ne dėl to, kad vėl būtų atimti Jo vaikai, o dėl to, kad juos išgelbėtų. Galbūt teks eiti per tamsią naktį, galbūt teks susidurti su priešais ir problemomis, bet Jėzus perneš per tuos sunkumus tave ir mane, nes JIS yra Išgelbėtojas!
Danguje, pas mūsų Karalių, gyvensime saugiai. Ten viešpatauja ramybė ir džiaugsmas. Tik ten pagaliau bus teisumas. Dar būdami čia žemėje, galime patirti dalelę to, kas laukia Dievo Karalystėje: Jo išgelbėjimą, Jo paramą, Jo džiaugsmą, Jo ramybę… visa tai tik Jo artume. Jei esame Jo rankoje, kas gi gali mums pakenkti?
Piktasis gali vis dar galingai siautėti, bet jis klysta. Jis turi nusilenkti prieš Dievo ranką. Svarbiausia, kad mes esame Jėzaus rankoje!
Jėzaus mintys apie mus – tik teigiamos. JIS nori atvesti mus prie ramių vandenų, nes žino, kad mums reikia širdies ramybės. Ištraukęs mus iš to kovos lauko Jis nukelia mus šiek tiek į šalį; kad galėtume atsikvėpti, įgauti naujų jėgų ir, kad Jis galėtų išgydyti mūsų žaizdas. JIS yra gerasis Ganytojas. JIS atiduoda Savo gyvybę dėl Savo avelių; – mums to daryti nebereikia.
Koks nuostabus yra mūsų Karalius. Visas dangus yra apšviestas Jo grožio ir spindesio. Jo grožis turėtų nušviesti ir visą žemę. Todėl Jėzus nori panaudoti mus: mes galime šlovinti Jį, atiduodami Jam savo gyrių, dėkodami Jam, paklusdami Jam ir dirbdami Jo darbus. JIS turi gyventi mumyse, o mes norime būti saugūs JO rankoje.

Dėkoju, Jėzau, kad esi Nugalėtojas! Būnant su Tavimi kovoje pasireiškia saugumas, ginčuose – ramybė, tamsoje- šviesa, negailestingume – gailestingumas, šaltyje – šiluma, atstumime – priėmimas. VIEŠPATIE, kaip nuostabu, kad esame kartu! Kartu su Tavimi galiu eiti net ir sunkiausiu keliu, juk Tu esi šalia.

Biblijos skaitinys šiai dienai: Hebrajams 5, 11 – 6, 12

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*