Dievo keliai

Be to, žinome, kad viskas išeina į gera mylintiems Dievą.
Laiškas romiečiams 8, 28

Danguje mūsų laukia be galo daug tikinčių krikščionių. Iš visos širdies jie garbina ir šlovina Dievą, nes jie mato: JIS niekada nesuklydo, nepadarė net pačios mažiausios nuodėmės. Savo širdyje jiems nebereikia skųstis ir verkšlenti, jiems nekyla net mažiausių abejonių, ar Dievo keliai yra teisingi. Jie tai tiesiog žino!!
Mums tai yra didelis palengvėjimas, jei mes jau dabar galime pasitikėti, kad mums numatyti Dievo keliai yra teisingi. Kodėl gi turėtume be reikalo apsunkinti savo gyvenimą dejonėmis ir nuogąstavimais? Kodėl gi turėtume susitelkti į bereikšmius dalykus ir kaip mažas vaikas ožiuotis, bandydami kažką gauti? Mes juk žinome, kad Dievas viskuo mus aprūpins, jei mums tai iš tiesų reikalinga.
Mūsų verkšlenimas ir tos bereikšmės mintys kyla iš nepasitikėjimo. Kuo būtų tapęs Mozė, jei tuos keturiasdešimt metų, per kuriuos jis ganė avis, būtų vien tik verkšlenęs? Jis buvo dėkingas, kad galėjo savo gyvenime tai patirti. Per tuos metus jis pažino Dievą, o Dievas būdamas jo tėvu, formavo jo charakterį.
Mūsų netikėjimas, turbūt, yra didžiausia kliūtis gyventi laisvą, neapsunkintą gyvenimą. Pasitikėjimas Dievu nuramina mus, sustiprina, padaro mus mylinčiais, gailestingais ir kantriais.
1943 metais, Stalingrade dingęs vokiečių kareivis, išsiuntė savo paskutinį laišką su šiuo eilėraščiu:

Kai mano Viešpaties keliai
atrodo man keisti, mįslingi, sunkūs,
ir mano puoselėtos viltys,
grimzta tyliai rūpesčių gelmėj.
Kuomet diena išnyksta niūriai, sunkiai,
tik skausmą ir kančias man nešdama,
tuomet galiu tik viena prisiminti:
kad Dievas nebeklysta niekada.

Kai nesuradusi sprendimo,
širdis suvirpa man iš nevilties,
nuo Dievo meilės nori nusisukti,
nes piktos jėgos dirba iš peties,
tada galiu pavargusį laukimą
įsprausti Jo glėbin aš bet kada
ir su ašaromis tyliai pasakyti,
kad Dievas nebeklysta niekada.

Todėl nurimk širdie, tegul praeina,
kas žemiška ir laikina atrodo,
šviesoj aukštai tu pamatysi,
geri tik tie keliai, kuriuos Jis nurodo.
Ir jeigu pasigestum paties mieliausio,
tektų eiti tamsią naktį kai kada,
laikykis palaiminto, paties svarbiausio:
kad Dievas nebeklysta niekada!

Dėkoju, Jėzau, už tai, kad Tu iš tiesų niekada neklysti! Tavimi galiu pasitikėti net ir tuomet, kai nebesuprantu nei savo kelio, nei gyvenimo. Tavo keliai yra teisingi! Man kyla begalė klausimų, bet nurimęs šalia Tavęs aš pastebiu, kad atsakymas į visus mano klausimus esi Tu. Tik su Tavimi nurimsta mano širdis, nes aš žinau: Tu myli mane.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*