Jėzaus gyvenimas žemėje  – 2021.04.28

Jėzus skelbia:
…. dangaus karalystė prisiartino!
Mato 4, 17


Jėzus vaikščiojo po visą  Galilėją, mokydamas sinagogose, pamokslaudamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalias. Garsas apie jį pasklido visoje Sirijoje. Žmonės nešė pas Jį visus sergančius, įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, – ir Jis išgydydavo juos. Paskui jį sekė didelės minios žmonių iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir Užjordanės. Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie Jo priėjo mokiniai. Tada Jis pradėjo kalbėti ir mokė juos.
(Mato 4, 23 – 5, 2)

Taip vyko su Jėzumi. Kai Jis pradėjo pamokslauti, Jis kartu pradėjo demonstruoti, kad Dievo karalystė iš tiesų atėjo. Piktosios dvasios turėjo palikti savo aukas, ir ligoniai pasveikdavo, nesvarbu kokiomis ligomis jie sirgdavo. Dievo karalystėje nėra ligonių! Danguje būsime visi sveiki! O čia, su Jėzumi buvo galima patirti pirmąjį dangaus įspūdį. Aš nežinau, ar kažkas nori taip gyventi, kaip Jėzus gyveno. Bet mes norime sekti Jėzų ir skelbti žmonėms Jo žinią, nesvarbu, ar per mūsų liudijimą, ar per mūsų pamokslą, per kasetes, video, skrajutes, pakvietimus. Mes esame labai išradingi būdais, kaip galime pateikti Evangeliją žmonėms! Kaip viena moteris iš Korėjos, ji važinėdavo nuolat liftu aukštyn ir žemyn ir siūlė savo pagalbą, kai kažkas vienas nešdavo sunkius krepšius ar turėjo pasirūpinti vaikais. Ir ji su didžiausiu džiaugsmu paliudydavo apie Jėzų. Ji kviesdavo į namų grupelę, ir daugelis ten įtikėdavo į Jėzų. Taip, reikia turėti idėjų ir drąsos joms įgyvendinti!
Kai Jėzus pamatė daugelį žmonių, Jis pamatė taip pat, kad trūko gero mokymo apie dangiškąjį Tėvą, apie tikėjimą, apie teisingumą, maldą, krikštą, teismą, kasdieninį gyvenimą. Žmonės buvo kaip paklydusios avys. Todėl Jis sakė kalno pamokslą. Geras, gyvas mokymas daugelį saugo nuo nuodėmės. Jis yra mums gera atrama gyvenant tikėjimo gyvenimą.

Ačiū Jėzau, kad Tu atėjai! Kitaip mes nedaug žinotume apie dangų ir atpirkimą. Ačiū, kad Tu mus pašaukei, atleidai visą kaltę ir pripildai Šventąja Dvasia!!! Tu esi nuostabus!!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*