Sodoma ir Gomora – 2019.05.04

Taigi, kai Dievas naikino Lygumos miestus ir sugriovė miestus, kuriuose buvo gyvenęs Lotas, Dievas prisiminė Abraomą ir išgelbėjo Lotą iš tikros pražūties.
Pradžios knyga 19, 29

Sodomos ir Gomoros nuodėmė šaukėsi dangaus. Net jei žmonės nežinojo apie vieni kitų nuodėmes, bet “išgyveno jų impulsus”, ir nors nepažino Dievo, jie supykdė mūsų Dievą, davusį gyvenimo įsakymą, esantį gailestingą ir nemėgstantį vaikų aukojimo. Dievas yra kantrus, bet vis dėlto bus pateikta sąskaita už mūsų gyvenimo būdą.
JIS neleis, kad žemėje kiekvienas galėtų daryti tai, ką tik nori ir gyventų kitų sąskaita. Net jei už tai nesulauks bausmės iškart, JIS įsikiš, kuomet taurė bus pilna arba kuomet bus peržengtos ribos.
Melskimės už savo tautą kaip kad Abraomas meldėsi už Lotą! Dėl to Dievas išgelbėjo Lotą. Mūsų malda turi būti karšta, o ne skaitymas iš kažkokių eilučių (nors jos ir gali būti visai naudingos).
Dievas Sodomą ir Gomorą sunaikino dėl jų nuodėmių. Taip pat Dievas gali sunaikinti mūsų tautą, jeigu blogybės pradės imti viršų. Taigi melskimės už savo šalį!
Tuomet JIS nepaliko žmonių, juo labiau to JIS nepadarytų šiandien. Kas nuodėmėje gyvena ir negali nuo jos nusigręžti, baigs teisme. Didžiausia nuodėmė yra visiškas Dievo ignoravimas, nusigręžimas nuo JO ir JO meilės. Dėl to daugelis žmonių nepateks į dangaus karalystę, bet bus pamiršti bedugnėje. Baisu.
Bet Jėzus atleido mūsų nuodėmes. JIS užtarė mus, kad mes turėtume gyvenimą. JIS yra Išganytojas ir Gelbėtojas iš mirties ir nelaimių. Tik pas JĮ yra išsigelbėjimas nuo teismo. Kas pasitiki JUO, daro teisingai. JO varde, Jėzaus varde yra išgelbėjimas!
Dėl to išpažinkime JAM savo nuodėmes, gaukime atleidimą, tvarkykime savo gyvenimą pagal JO mastelius, eikime savo gyvenimo keliu ranka rankon su Viešpačiu. JIS yra mūsų Išgelbėjimas.

Dėkoju, Jėzau! Tu myli mane ir nori atleisti bei užmiršti mano nuodėmes. Tu turi vilties man. Tu trauki mane iš pelkės, net jei ji yra tokia gili. Tikrai, Tavyje yra Išgelbėjimas! Trokštu Tavęs kaip savo Viešpaties ir Karaliaus. Atleisk man mano kaltes ir ateik į mano širdį!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*