Pamąstymas – balandžio 9 d.

„Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį,
ir štai pergalė, nugalinti pasaulį, ­mūsų tikėjimas!
Pirmas laiškas Jonui 5, 4
Kas yra stipresnis: 30 tonų sunkvežimis ar mažas vyras? – Žinoma, sunkvežimis; nebent mažas vyras turi žalią uniformą ir yra policininkas. Dar jis turi būti darbe.
Policininkas turi valstybės suteiktą galią ir autoritetą rūpintis tvarka. Jei sunkvežimio vairuotojas nenori jo klausyti, valstybė viską padarys, pvz., skirs didelę bausmę, kol policininko autoritetas vėl bus atstatytas.
O kas gi dabar yra stipresnis: viešpataujantis šiame pasaulyje ar mažas ištikimas krikščionis? Biblija sako: Mūsų tikėjimas yra pergalė, nugalėjusi pasaulį. Jėzus gyvena tikinčiajame, ir priešas mato mumyse tik Viešpatį Jėzų. Todėl mažas ištikimas krikščionis yra stipresnis nei šio pasaulio viešpats.
Jėzus kiekvieną apginkluoja savo galia ir autoritetu. Tai glūdi Jo varde. Kaip policininko valdžia išreiškiama per uniformą, taip mūsų stiprybė pasireiškia per Jėzaus vardą. Tik yra viena sąlyga: būti mažu (t.y.nuolankiu), ištikimu (t.y. artimame ryšyje su JUO) krikščioniu.
Dar keletas Jėzaus Žodžių apie tai iš Luko evangelijos: 9, 1-2 ir 10, 17-20.
Dėkoju, Jėzau, kad apginkluoji mus savo galia ir autoritetu! Tu taip mumis tiki ir pasitiki… Atleisk, kad kartais nesu to vertas. Bet Tu mane ištikimai palaikai, manyje gyveni ir per mane veiki. Viešpatie, kaip galiu visa tai suprasti?! Dėkoju, kad man reikia tik pasitikėti Tavimi ir būti Tau ištikimu. Tu esi mano stiprusis Išganytojas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*