Šviesa ir tamsa – 2017.03.02

…kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą Jo krauju ir nuodėmių atleidimą.
Laiškas Kolosiečiams 1, 13 – 14
Juk kadaise buvote tamsa, o dabar esate šviesa Viešpatyje. Elkitės kaip šviesos vaikai, –
Laiškas Efeziečiams 5, 8
Šviesa ir tamsa visada kovoja. Mums yra tik dvi galimybės: mes esame paimti į Jėzaus Karalystę, tampame šviesa ir gyvename kaip šviesos vaikai. Arba mes vis dar esame tamsoje, be Jėzaus, be atpirkimo, be atleidimo.
Tamsos jėgos, Dievo priešo jėgos yra labai stiprios. Tik Jėzus yra stipresnis ir gali mus išlaisvinti!
Viena moteris apsilankė su savo mažu vaiku pas būrėją. Nuo to laiko abu įgijo imunitetą, netgi tapo alergiški Dievui ir Jo Žodžiui.
Vieną jaunuolį nuolat persekiojo mintys apie savižudybę. Jį netgi guodė ta mintis, jei gyvenimas pasisuks labai bloga linkme, jis visada gali… Tada meldėsi kartu su juo vienas vyras ir išlaisvino jį nuo protėvių nuodėmių (toje šeimoje buvo daug užsiimama magija ir spiritizmu). Nuo to laiko nebeliko jokių minčių apie savižudybę. Jis gyvena kaip šviesos vaikas.
Viena mergaitė mokykloje žaidė būrimo žaidimą. Buvo klausinėjama butelio, kuris sukosi, kiek ji turės vaikų. Gautas atsakymas – vienas. Kaip labai tai ją veikė, buvo galima pastebėti, kai ji susilaukė antro vaikelio. Ji galėjo lengviau atsikvėpti – prakeikimas buvo sulaužytas.
Būrimas, magija, žaidimai su kažkokiais dalykais, kuriais spėjama ateitis, spiritizmas, protėvių garbinimas… visa tai mus nuneša į tamsą. To pasekmė – juodos mintys, melagystės, tamsa, beviltiškumas ir nelaimės. Todėl Jėzus nori mus išlaisvinti, išpirkti!! Jis nori mus perkelti į Savo karalystę ir pripildyti šviesa! Niekada mes nebenorime grįžti į tamsą! Gyventi kaip šviesos vaikui, nebetoleruojant melo, neteisingo naudos siekimo, apkalbų, bet kalbant tiesą, meilės žodžius, tvirtai laikantis Jėzaus, Gelbėtojo ir pavedant save Jo stipriai globai! Viskas turi būti apšviesta, neturi likti jokių užslėptų nuodėmių, atleiskite ir leiskite, kad jums atleistų!
Šviesos vaikai turi viltį, gauna atleidimą, yra stiprūs ir užtikrinti Jame, turi dievišką džiaugsmą ir Jo ramybę. Jis juos guodžia ir sužeidimus gydo. Vaikai yra stiprūs Jame ir myli Jį, savo Karalių.
Niekad negrįšk atgal! Ne, aš nenoriu atgal į tamsą. Aš noriu tvirtai laikytis Jo, mano Atpirkėjo, ir noriu gyventi kaip šviesos vaikas.
Dėkoju, Jėzau, Tu esi mano Atpirkėjas! Tu mane išlaisvinai iš tamsos ir perkėlei mane į Savo šviesos karalystę. Čia aš noriu pasilikti ir gyventi kaip šviesos vaikas. Tu esi Karalius, kuris mane saugai ir išlaisvini. Tavyje aš esu saugus. Dėkoju už džiaugsmą ir naują viltį, kurią Tu dovanoji!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*