Meilės galia – 2016.12.07

Dievas gi mums davė ne baimės dvasią, bet galybės, meilės ir protingumo Dvasią.
2 Timotiejui 1, 7
Timotiejus, matyt, buvo netekęs drąsos ir nusiminęs. Štai kodėl Paulius jam primena, kokią malonę yra gavęs rankų uždėjimu. Jis primena jam, kad Dievo Dvasia yra jėga, meilė ir savitvarda ir suteikia mums jėgų atlaikyti persekiojimus ir kančią dėl Jėzaus. Pats Paulius yra kalėjime, bet jis turi tikrą viltį, kad Jėzus užbaigs darbą, kuriam buvo Paulių pašaukęs. Jis rašo: „Sau taisykle laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangųjį turtą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.“
Mes skelbiame ne „klestėjimo“ Evangeliją, kad viskas bus gerai, jokių problemų, šiek tiek tikėjimo ir viskas užgis. Ne, mes esame kritusio pasaulio bendrapiliečiai ir, kaip ir visi kiti, kenčiame dėl atskyrimo nuo Kūrėjo. Mes patiriame dangaus skonį, vyksta išgydymai ir stebuklai, mes jaučiame galingą Dievo artumą, išgyvename Jo džiaugsmą ir ramybę, įgauname jėgų ir meilės. Bet tik danguje tai išsipildys visiškai. Džiaugiuosi, kai Dievo Karalystė nugali ir žmonės yra sveiki ir pažįsta Jėzų. Bet tai yra „stebuklas“, o ne pastovi būsena.
Dievo Dvasia Biblijoje dažnai vadinama „Dievo jėga“. JI gali žmones pagydyti, sustabdyti gamtos jėgas, išvyti piktas dvasias, padrąsinti, teikti džiaugsmą ir gilią ramybę. JIS padaro Bibliją mums suprantamą ir apčiuopiamą, suteikia mums užtikrintumo, kad esame išgelbėti, JI įkūnija Dievo Žodį mumyse ir per mus.
Apie tai, kaip ši jėga veikia, mes skaitome Jėzaus evangelijose ir Apaštalų darbuose. Žmonės priklauso nuo Dievo valios ir Dievas gali išgirsti jų maldas. Žmonės tampa šios jėgos kanalais, tai galingiausia jėga pasaulyje. Mes patiriame ją, kai visiškai pavedame save Dievui. Kai JIS tikrai gali daryti su mumis tai, ko JIS nori. Tada galinga srovė pašalina iš mūsų viską, kas Dievui neteikia garbės (įspėju: jei kas nors nori ir toliau gyventi nuodėmėje, jis neturėtų melstis tokių dalykų!). Ši jėga yra tyra meilė. Ji gydo ligas. Net prikelia mirusiuosius. Ji netgi pasirodo dirbdama ir padėdama, kaip septynių diakonų paskyrimo istorijoje Apaštalų darbų 6-ame skyriuje. Ji teka kaip gailestingumas, kaip tai darė Motina Teresė ir kiti. Ji pakeičia pasaulį, kaip kad Hudson Taylor, Paulius ir kt. Išsaugoja šeimas ir santuokas. Gydo girtuoklius. Išlaisvina narkomanus. Išsaugo darbomanus ir streso kupinus vadovus. Išsaugo vaikus. Padaro ištikimais liudytojais. Padaro Dievo vaikais. Nuostabu, kiek padaro Dievo jėga!
Ačiū, Jėzau, už Tavo Šventąją Dvasią! Ji yra jėga, kuri veikia remdamasi meile ir protingumu. JI atneša drąsos ir taiką, jėgos ir meilės. Taip, aš noriu daugiau Tavo Dvasios!!!
Biblijos skaitinys šiandien: Psalmė 24, 1–10

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*