Karaliaus vaikai – 2016-02-26

Jėzaus Kristus yra ištikimas liudytojas, mirusiųjų pirmgimio, žemės karalių valdovo. JIS mus myli ir nuplovė savo krauju mūsų nuodėmes, ir padarė iš mūsų karaliją bei kunigus savo Dievui ir Tėvui, – jam šlovė ir galybė per amžių amžius! Amen. 
Apreiškimas Jonui 1, 5 – 6

Jėzus dėl Dievo mus išpirko, nuplovė ir pašventino. Mes esame Jo vaikai! Ir Jo vaikai bus kaip JIS, karalių Karalius ir viską sutaikantis VIEŠPATS. Dabar Jo vaikai yra tik vaikai ir paveldėtojai. Tačiau Dievas daug dar yra ką numatęs Savo vaikams ateityje! Viskas dėl Jo šlovės.
Kartą vienoje gražioje pilyje gyveno karalius su savo vaikais. Kiekvieną rytą vaikai gaudavo baltus, puikius drabužius, kuriuos nešiodavo per dieną.
Kai kurie eidavo į kaimą ir žaisdavo su kaimo vaikais. Žinoma, jie tapdavo purvini, ypač kai žaisdavo purve. Tuomet vaikai susigėdę grįždavo pas tėvą. Šis juos nuprausdavo ir duodavo švarius drabužius. Kartą vienas vaikas buvo toks susigėdęs, kad nenorėjo grįžti pas tėvą, kur taip gražu ir švaru. Jis pasislėpė. Tėvas negalėjo nurimti ir ieškojo savo vaiko tol, kol rado. Jis paėmė jį į glėbį ir parsinešė namo. Tai buvo jo vaikas.
Gyvenkite šiandien taip, kad teiktume mūsų Dangiškajam Tėvui garbę ir nesimurkdytume pasaulio purvuose. Jei sukluptume, tuoj pat grįžtume pas Tėvą ir Jėzus nuplautų mus. Neslėpkime savo kaltės ir atsiprašykime; juk žinome, kad Dievas myli mus.
Šiandien elkimės kaip karaliaus vaikais!
Ar gali atsakyti Karalius Savo vaikams į prašymus? Jam tai sunku padaryti. Todėl prašykime visada Jėzaus vardu. Dievas, Dangiškasis Tėvas, išklauso Savo vaikus!
Kunigai privalo sutaikyti tautą su Dievu. Šiandien turime vykdyti šią tarnystę: pakviesti kitus pas Dievą ir melstis už juos. Jei jie nuodėmėje, prašykime atleidimo. Jei patiria sunkumus, prašykime Dievo palaiminimo. Jei jie ieško Dievo, prašykime, kad Jį rastų. Dievas išklausys mūsų prašančias maldas.
Tad elkitės kaip šviesos vaikai!

Dėkoju, Jėzau, kad dėl Tavęs mums yra laisvas kelias į Dangiškojo Dievo širdį! Juk esame karaliaus vaikai. Padėk mums gyventi kaip šviesos vaikai ir teikti Tau šlovę. Padėk mums išsisukti iš visų suvedžiojimų ir laikytis Tavęs. Tu esi VIEŠPATS, kuriam priklauso visa šlovė.

Biblijos skaitinys šiai dienai: Izaijo knyga 25, 1 – 12

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*