Dievo ieškojimas – 2019.04.14

Kai manęs ieškosite, mane rasite. Taip, jeigu visa širdimi nanęs ieškosite. Jeremijo knyga 29, 13f. Dievo ieškojimas yra širdies reikalas. JIS neatsiliepia į gražius žodžius ar sudėtingus ritualus. JIS atsako į širdies kvietimą. Badavimas, tyla ir maldaknygės gali padėti, bet Skaitykite toliau Dievo ieškojimas – 2019.04.14

Naujas gyvenimas – 2019.04.11

Petras jiems atsakė: „Atsiverskite, ir kiekvienas tepasikrikštija vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. Apd 2, 38 Krikštas yra simbolis, kurį mums davė Dievas. Veiksmai ir tikėjimas jame eina išvien, o Dievas daro mumyse Skaitykite toliau Naujas gyvenimas – 2019.04.11

Darbininkai Jo vynuogyne – 2019.04.09

Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės Evangeliją ir gydydamas visokias ligas bei negales. Evangelija pagal Matą 9, 35 36–38 eil. Matydamas minias, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti lyg avys be piemens. Skaitykite toliau Darbininkai Jo vynuogyne – 2019.04.09

Vandens krikštas – 2019.04.07

Atgailaukite, ir kiekvienas iš jūsų krikštijamas Jėzaus Kristaus vardu dėl jo nuodėmių atleidimo. tada gausite Šventosios Dvasios dovaną. Apaštalų darbų 2, 3 … Tie, kurie priėmė jo žodį, buvo pakrikštyti. (41 eil.) Petras papamokslavo Sekminių pamokslą ir jis vėrė žmonėms Skaitykite toliau Vandens krikštas – 2019.04.07

Jėzus, Gelbėtojas – 2019.04.06

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Evangelija pagal Joną 3, 16  Ši eilutė yra Jėzaus Kristaus, Atpirkėjo, Evangelija. Jonas taip gerai apibendrino: Jėzus yra Dievo Sūnus, kuris Skaitykite toliau Jėzus, Gelbėtojas – 2019.04.06