JIS neša mane

Ten matei, kaip VIEŠPATS, tavo Dievas, nešė tave, kaip žmogus neša savo sūnų, visą kelią, kurį keliavote, kol atėjote iki šios vietos.
Pakartoto įstatymo knyga 1, 31

Dabar aš jau senas ir žilas. Vis dėlto turiu sau tai patvirtinti: Dievas nešė mane iki šios vietos, iki šios dienos. Ne visuomet buvo lengva, bet JIS vistiek mane nešė! – šiandien tai aš jau žinau. Anksčiau įsivaizduodavau, jog visus sunkumus turiu įveikti pats vienas. Vis dėlto šiandien žinau: Viešpats man padėjo, kitaip nebūčiau tiek įveikęs. Ir aš šlovinu savo Viešpatį, kad JIS tiek daug kantrybės turėjo su manimi, ir kad jos vis dar turi! Niekuomet nesuprasiu ir nesuvoksiu JO meilės ir ištikimybės. Aš visada buvau nepaklusnus, užsispyręs ir kartais savigaila užsiimantis Dievo vaikas. Ir vis dėlto Tėvas mane nešė. Ir tai tikra malonė, ir tik malonė, tikrai ne mano nuopelnas!
Tėviškoji Dievo meilė tikrai yra nesuvokiama. JIS neša mus kaip tėvas savo sūnų per tekančias upes, ketinančias mus įtraukti. JIS gelbsti mus iš ugnies, vandens ir iš kitų katastrofų. JIS laiko Savąsias rankas virš mūsų, kai pasibeldžia mirtis. JIS laiku perspėja mus, kad galėtume išvengti pavojaus. JIS apkrauna mus dovanomis. JIS girdi mūsų mažas, kuklias, kartais tikrai vaikiškas maldas. JIS išlieka ištikimas mums, nors mes elgiamės kaip maži trimečiai vaikai, ignoruojančiai treptelėdami koja. JIS yra tikras tėvelis.
Net jeigu mes ilgus metus ėjome klystkeliais, JIS ir vėl mūsų pasigaili, kaip ir tėvas savo paklydėlio sūnaus Biblijoje.
JIS seka mus, ieško mūsų kaip ganytojas ieško savo pasiklydusios avies. JIS nežiūri, ar mes to nusipelnėme, ar dėl savo kalčių sėdime purvyne; – JIS padeda tuojau pat, neklausdamas.
Et, jeigu tik mes galėtume tinkamai gerbti ir mylėti šį Tėtį! Kiek visko JIS daro dėl mūsų!!! O svarbiausia: JIS lieka su mumis, per visus džiaugsmus ir sunkumus; JIS šalia manęs, išlieka man ištikimas, pamiršta visą blogį, kurį esu padaręs. Kur dar galėčiau rasti tokį žemišką tėvą? Kaip gera būti Jo vaiku!

O Tėve, noriu padėkoti Tau už ištikimybę! Kas aš būčiau be tavęs?? Tu visuomet man geras, parodai man tiek daug gailestingumo, pamiršti visus mano nuotaikų svyravimus ir myli mane be ribų, nesuvokiamai ir nepamatuojamai. Dėkoju už Tavo kantrybę! Tu esi tikras Tėvas, toks, kokio dauguma dar visai nepažįsta. Dėkoju, jog Tu esi šalia!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*