Teisė ar laisvė?

Prisiartinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė jo ir sakė: „O kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę! Deja, tai paslėpta nuo tavo akių.”
Evangelija pagal Luką 19, 41

… kas tau atneša ramybę; – tokie Jėzaus žodžiai. Taigi kas mums teikia ramybę?
Pažinojau moterį, kuri visomis priemonėmis reikalavo teisėtai jai priklausančio būsto. Ji gavo tik butą, bet ne ramybę. Pernelyg smarkiai ji dėl jo kovojo, visomis priemonėmis, kokių tik imtis leidžia įstatymas, vis dėlto ramybės jai tai neatnešė. Truputis kerštingumo čia taip pat suvaidino savo vaidmenį. Ji negalėjo pasitikėti Jėzumi ir atsisakyti savo teisės. Juk JIS pažadėjo ja pasirūpinti. Bet ne, savo teise ji turėjo rūpintis pati; – ji ją ir gavo. Tik ramybė dėl to neįsivyravo.
Jėzus mylėjo Jeruzalę, darė ten stebuklus. Miestas mylėjo JO kalbas. Bet Jėzaus pažadas buvo toks: Aš esu Mesijas, kurio ji nenorėjo priimti. Ji pati norėjo nuspręsti, kaip turėtų atrodyti Išgelbėjimas ir kas yra tas Gelbėtojas. Žmogus pastatė save visa ko centre ir štai jis vienas spręs, kas yra gera, o kas – bloga.
Taigi Jeruzalė neturėjo ramybės, romiečiai sugriovė ją taip, kad neliko akmens ant akmens.
Ar žinai, kas tau teikia ramybę? Tik saugumas prie Jėzaus širdies atneša ramybę. Ne mūsų teisė į kažką, ne gerbūvis, ne hobiai, ne kitas žmogus, o tik pats Jėzus, JIS vienas ištiria mūsų širdies gelmes ir atneša ramybę.
Kodėl gi mums taip sunku eiti JO keliu? Nes mums trūksta pasitikėjimo JUO. Iš kur turėtų jis kilti?
Pasitikėjimas auga, kuomet mes priklausom JAM, kuomet einame JO keliu, kuomet JO ieškome ir leidžiame laiką kartu su JUO. Kai mes JĮ atpažįstame ir pamatome, koks JIS yra, pasitikėjimas auga. Tada jau galime leisti įvykti ir neteisybei, nes būtent JIS yra mūsų ramybė, atitaisantis bet kokią žalą, atstatantis teisingumą. JIS yra mūsų ramybė! – ir niekas kitas.

Dėkoju, Jėzau, Tu rūpiniesi manimi! Tavimi visiškai galiu pasitikėti, visiškai tikėti Tavo žodžiais! Atleisk, kai baimės vedamas, nėjau Tavuoju keliu, o pats rūpinausi savo teisėmis. Šiandien jau žinau, jog būtų buvę geriau, jei būčiau klausęsis Tavęs. Padėk man iš to pasimokyti. Tu esi geras man!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*