Suktis ratu

Galop Viešpats man tarė: „Gana jums eiti palei šį aukštumų kraštą. Sukitės dabar į šiaurę.”
Pakartoto įstatymo knyga 2, 2

Izraelitai vengė keltis į Pažadėtąją žemę, dar ir kovoti dėl to. Jie išsigando milžinų bei milžiniškų sunkumų. Paprasčiausiai jie jų nenorėjo, nors Dievas ir buvo kiekvienam iš jų pažadėjęs pagalbą bei buvimą šalia.
Dėl to jie turėjo 38 metus sukti ratus palei aukštumų kraštą, kol laikas pribrendo. Arba, geriau pasakius, kol subrendo tauta. Daugiau nebebuvo senųjų baimingųjų kiškelių. Išaugo jauna, drąsi karta, pažįstanti bei mylinti Viešpatį. Viešpats tegali patarti: sukite dabar į Šiaurę! Jau pakankamai ilgai sukotės šiame rate.
Yra tiek daug krikščionių, kuriems einasi visai kaip Izraeliui! Izraelis greičiausiai reiškia ‘Dievas karys’. Vis dėlto jie sukosi, jie bijojo, jie atsisakė paklusnumo. Taigi jie turėjo grįžti į dykumą užuot užėmę savo vietą Pažadėtoje žemėje. Apgailėtinai nepasisekė!
Jie patogiai įsirengė savo palapinėse. Jie buvo iš tiesų patenkinti per tuos metus, keliaudami ratu aukštumų pakraščiais. Vis dėlto savo tikslo jie niekada taip ir nepasiekė.
Taip yra su daugeliu krikščionių! Jie sėdi sau patogiai ant sofos, žiūri televizorių ar facebook’ą ir net nepastebi, kaip prabėga jų laikas, o jų tikslas taip ir lieka nepasiektas. Jie niekuomet nepasiekė savo Pažadėtosios žemės, niekada jos ir nepasieks. Mat tokiu atveju jie turėtų atsistoti ir leistis pirmyn. Vis dėlto tam jiem rizika yra per didelė. Jie mielai pasakoja apie didvyriškus tikėjimo herojų žygdarbius, bet patys laikosi atokiau. Baimindamiesi, nuogąstaudami.
Mes laukiame naujos kartos, be baimės stojančios priešais Viešpatį. Mes laukiame tos, drąsiai žengiančios pirmyn! Mes patys turime keltis, nebeeiti ratu rūpesčių bei reikalų aukštumų pakraščiais, tačiau drąsiai žengti pirmyn tikėjime! Mes žinome: Jėzus yra šalia, JIS mūsų pusėje! JIS turi pagaliau tarti: Gerai padirbėta!

Meldžiu, Jėzau, atleisk! Tu pakvietei mane, o aš apgailėtinai atsisakiau. Aš nenorėjau. Aš čia, žemėje, patogiai sau įsirengiau. Vis dėlto aš nebenoriu daugiau suktis šiame rate, noriu eiti Tavuoju keliu! Meldžiu, paruošk mane iš naujo, suteik man drąsos, eik kartu su manimi! Noriu priklausyti Tau, nes Tu žinai, kas man geriausia. Noriu užsiimti vietą šalyje, kurią Tu man esi pažadėjęs; – su Tavo pagalba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*