Pripildytas dvasios, be dvasios arba blogos dvasios

…bet karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui!
Laiškas romiečiams 12, 11

Prieš keletą metų kilo karštos diskusijos dėl to, turi būti žmogus krikštytas dvasia ar ne. Kuris yra geresnis krikščionis – su Šventąja Dvasia ar be? Ar visi kiti apskritai pilni Šventosios Dvasios? Kas yra tas Dvasios krikštas?
Tuo tarpu pažvelgti galime į viską paprasčiau.
Pradėkime: Jėzus yra Išgelbėtojas ir Išganytojas. JIS gelbsti mus be jokių apribojimų. Tai ir yra mūsų tikėjimo pamatas. Tada žengi tikėjimo keliu toliau, tai vadinama augimu ir šventėjimu.
Daugelis krikščionių yra pakrikštyti Šventąja Dvasia ir šį patyrimą jie puikiai prisimena. Tai nėra kažkoks pakaitalas, tai pripildymas Dievo buvimu.
Bet taip pat yra daugelis krikščionių, kurie niekuomet nėra turėję šio patyrimo, ir vis dėlto jie yra geri krikščionys, degantys Viešpačiui.
Tikrai, Dievas dirba su mumis per Šventąją Dvasią. Pirmiausia, JIS patraukia mus prie savęs, kad galėtume atsigręžti į Jėzų. Tuomet lydi JIS mus per visą gyvenimą ir padeda. Pažįstu daugelį krikščionių, kurie nėra pakrikštyti Šventąja Dvasia, o vis dėlto naudoja savas dovanas ir Dvasios vaisiai juose stipriai išreikšti. Dievas per juos stipriai veikia.
Čia kaip su vandeniu: aplinkui drėgmė, mes visuomet apsupti vandens. Kartais lyja arba stovime po dušu. Aplink yra daug vandens, matomo bei juntamo! Kartais maudomės, pilnai pasinėrę į vandenį. Galbūt tai geras pavyzdys Šventajai Dvasiai. JI veikia visiems žmonėms. Kai kurie nori daugiau ir tiesiog stovi JOS lietuje. O kai kurie gauna dar daugiau ir tiesiog maudosi Šventojoje Dvasioje.
Taigi čia visai nėra vertės klausimo, kuris yra geresnis, kuris – svarbesnis, kuris Jėzui dirba geriau, kuris geriau meldžiasi ir t.t.
Tai tik pagalbos būdų mūsų tikėjimui klausimas. Dievas prašo mums Dvasios pagalbos, apie tai mes skaitome apaštalų istorijose bei Evangelijose. Kuris iš mūsų tai gauna ir būna persmelkiamas Dvasios, turi puikią pagalbą! Bet jis neturėtų niekinti kitų ir juos atvertinėti. O tie kiti neturėtų šio žmogaus smerkti, lyg šis turėtų blogą dvasią. Nėra piktesnio pasmerkimo nei kad sakyti, jog žmogus turi tamsos dvasią, melo dvasią iš velnio.
Brangūs broliai ir seserys, stovėkime kartu! Stokime kartu į giją už Viešpatį Jėzų! Mums reikia vienas kito! Dėkokite Viešpačiui už viską, už visus brolius ir seseris, atleiskite jiems, jeigu jie jus smerkia, prakeikia, teisia arba šiaip kažkaip nervuoja! Viešpats yra teisėjas, o ne mes. Mylėkite vienas kitą! Dekite Jėzui, Išganytojui ir Viešpačiui!

Dėkoju, Jėzau! Tu esi mano Išgelbėtojas!!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*