Užtikrintumas

„Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos”.
Filipiečiams 1, 6

Paulius rašo filipiečiams apie savo viltį. Jis labai myli šią bažnyčią, nes ji atsidavė Jėzui Kristui ir Juo seka. Jis jaučia didelę Jėzaus meilę šiai bažnyčiai, apsaugą, saugumą, palaiminimą ir ramybę. Dievas yra gailestingas šiems žmonėms! Jie dažnai būna panašūs į mažus vaikus, bėgioja šen bei ten, nesulaikomai džiūgauja ir kartais ką nors sulaužo iš savo veržlumo. Tačiau Jis kantrus, nes mato juose didelę ateitį!
Kadangi ši bažnyčia taip stipriai laikosi Jėzaus ir laiko Jį savo centru, kadangi ji taip stengiasi būti šalia Jėzaus, Dievas suteikia savo palaiminimą. Štai kodėl jie nuolat yra Dievo akyse ir Jis apie juos galvoja.
Štai kodėl Pauliui nekyla jokių abejonių dėl to, kad šie žmonės toliau tobulėja ir tampa brandžiais krikščionimis. Juk jie klauso Jėzaus ir seka Juo!
Kartais manome, kad mūsų ydos ir netobulumai atskiria mus nuo Dievo. Tačiau iš tikrųjų Dievas tai žinojo jau tada, kai mus pašaukė. Štai kodėl galime nuolat grįžti pas Jėzų ir gauti atleidimą, tada išliksime arti Jo. Tačiau jei patys norime tapti šventi ir tobuli, atleidimu nelabai tikime.
Jėzus mėgsta atleisti! Štai kodėl Paulius gali pasakyti: Jūs pasieksite tikslą! Nes Jėzus tai įgyvendins. Jūs tikrai pateksite į dangų, nes Viešpats jums sako „taip”! Ir visa tai tik dėl nuolatinio atleidimo.
Nuo Dievo mus skiria ne netobulumas, bet mūsų išdidumas, mūsų pačių susikurtas teisumas, mūsų menkas tikėjimas išgelbėjimu …. Tuomet mes negyvename pagal Dievo žodį ir valią.

Ačiū Tau, Jėzau, kad vedi mus už rankos ir atvedi į tikslą! Mes negalime to gerai padaryti patys, esame per daug išdidūs, nepriklausomi, turintys savo nuomonę arba menkai tikintys. Bet saugus Tavyje galiu jį gerai pasiekti! Taip, pripildyk mane savo stiprybės, atleidimo ir džiaugsmo, o tada vesk mane! Noriu Tau paklusti!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*