Dievas – šaltinis

„Neturėsi jokio kito dievo,
prieš svetimą dievą kniūbsčias nepulsi!
AŠ VIEŠPATS, tavo Dievas,
Kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės.
Plačiai atverk savo burną, ir aš ją pripildysiu.
Bet mano tauta nenorėjo manęs klausyti,
Izraelis nenorėjo man paklusti.
Todėl leidau jiems sekti savo užkietėjusias širdis
ir elgtis pagal savo užmačias.
O kad mano tauta manęs klausytų,
kad Izraelis eitų mano keliais!
Tučtuojau nugalėčiau jų priešus,
prieš jų engėjus vėl ranką pakelčiau…
Bet tave maitinčiau geriausiais kviečiais
ir uolų medumi tave džiuginčiau.“
Psalmyno 81, 10-15.17

Dievas turi tiek daug gerų savo tautai minčių!! JIS turi jai tiek daug dovanų ir talentų!! Dievas nori savo tautai gyvenimo pilnatvės, gyvenimo pertekliuje. Tačiau ji pati deja to dažnai nenori. Dievas prašo savo tautos ieškoti visko, ko jai reikia, pas Jį. Tačiau ji eina savo keliais, ir pasiima tai, ką pati sumano. Ji pravedinėja pamaldas, tačiau jų širdys pilnatvės ar pripildymo ieško kitur.
Dievas, mūsų Kūrėjas ir Tėvas, kovoja už mus! JIS nenori, kad mes pražiopsotume gyvenimą ir tai, kas svarbiausia, ieškodami kitų ne taip svarbių dalykų. JIS nori mus aprūpinti viskuo ir pasotinti tuo, ko mums reikia. JIS yra visų dalykų šaltinis! Taip pat ir mūsų širdį JIS nori pildyti savo nesuvokiama ramybe ir savo neribotu džiaugsmu! Kad tik mes Jo ieškotume, į Jį kreiptumėmės, palikdami visa kita.

Tėve, atleisk, kad dažnai ieškau pilnatvės eidamas kitais keliais. Labai trokštu laikytis arčiau Tavęs, nes Tu esi mano gyvenimo versmė! Tavyje yra visko, ko man reikia, su kaupu, apsčiai! Ačiū, kad kovoji dėl manęs; kad rasčiau prie Tavo širdies saugumą ir pilnatvę. Tu esi mano Gerasis Ganytojas; Tu esi mano Dievas!

Jėzus taip pat panašiais žodžiais verkia dėl Jeruzalės: „Jeruzale, Jeruzale! Tu žudai pranašus ir užmuši akmenimis tuos, kurie pas tave siųsti. Kiek kartų norėjau surinkti tavo vaikus, kaip višta surenka savo viščiukus po sparnais, o tu nenorėjai! (Mt 23, 37)

Jėzau, aš noriu!! Aš noriu, kad Tu būtum mano Dievas; noriu viską gauti iš Tavęs, nes Tu mane myli. Aš noriu eiti ne savo keliais, bet su Tavimi. Tu esi mano Dievas, Kuris man visko teikia apsčiai!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*