NELAIMĖJE

„Aš mačiau savo tautos kančią Egipte, girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus. Iš tikrųjų aš gerai žinau, ką jie kenčia.”
Išėjimo knyga 3:7

Izraelio tauta daugelį metų buvo Egipto vergovėje. Jie buvo engiami, neturėjo jokių teisių ir turėjo dirbti vergiškus darbus. Tada jie šaukėsi Viešpaties. Kai saikas buvo perpildytas, Jis nužengė iš dangaus ir asmeniškai išpirko savo tautą iš vergijos ir neteisybės.
Jis negali pakęsti, kad Jo tauta būtų engiama ir kad Jo žmonės patirtų neteisybę! Jis žino mūsų kančias! Viskas, o iš tiesų viskas ir kiekviena smulkmena Jam žinoma! Negalima neteisingai elgtis su Dievo vaikais, kad Dievas to nepastebėtų ir nesureaguotų. Kiek daug Dievo rūstybės užsitraukia kai kurie žmonės, kurie neteisingai elgiasi su Dievo vaikais! Niekada nenorėčiau su jais pasikeisti vietomis!
Prieš kelerius metus pats patekau į spąstus, iš kurių nebuvo išsigelbėjimo. Kad ir kaip stipriai kovojau, negalėjau! Kol įsikišo pats Dievas ir pasiūlė sprendimą, apie kurį nė sapne nebūčiau pagalvojęs. Taip viskas išsisprendė nesukeliant didelio sąmyšio. Esu labai, labai dėkingas Viešpačiui.
Izraelis galbūt norėjo išsilaisvinti nuo romėnų. Tačiau sukilimai buvo kruvinai numalšinti, ir Izraelis buvo išblaškytas po visą pasaulį. Smurtas nėra išeitis Dievo vaikams.
Mes mieliau laukiame, kol įsikiš Viešpats. Jis pažįsta mūsų vargą. Jis įsikiš, kaip pažadėjo ir kaip visada darė. Kartais galime patirti neteisybę, bet Dievas mumis pasitiki. Galiausiai mes šlovinsime ir garbinsime Jo atpirkimą ir šlovę, nes Jis atpirks savo tautą, taip pat ir jus iš jūsų vargo. Aleliuja!!!

Taip, Jėzau, Tavimi pasitikiu! Tu mane atpirksi ir išlaisvinsi iš mano padėties. Tu žinai mano vargą, nuo Tavęs niekas nėra paslėpta. Todėl laukiu, kol Tu mane išvesi. Ačiū, kad jau esi su manimi, guodi mane ir suteiki drąsos! Ačiū Tau!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*