Kova

„Tuomet Abraomas užtarė Dievui, ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną bei verges, idant vėl galėtų gimdyti… [nes dėl Abraomo žmonos Saros VIEŠPATS buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris
visiškai nevaisingas].
Pradžios knyga 20, 17

Šiandien Dievui yra svarbus Tavo užtarimas, Tavo kova maldoje už kitus žmones. Dievas labai trokšta laiminti tokį užtarimą.
Abimelechas parsigabeno Abramomo žmoną sau, tad naktį sapne Dievas atėjo ir grasino jam dėl šios nuodėmės. Ir tuo pačiu jam patarė eiti pas Abraomą, kad šis galėtų jį užtarti. Abraomas nebuvo kerštingas, tad nuoširdžiai meldėsi už Abimelecho gyvenimą ir Dievas išgirdo jį.
Kartą Izraelis buvo užpultas amalekiečių – dykumų tautos. Jozuė vadovavo Izraelio pajėgoms, bet per Mozės maldą kova buvo išspręsta. „Kai Mozė laikydavo iškeltą ranką, Izraelis imdavo viršų, o kai tik ranką nuleisdavo, viršų imdavo Amalekas” (Išėjimo knyga 17,11) Kai Mozės padėdėjai, Aaronas ir Hūras, tai pastebėjo, jie parėmė Mozės iškeltas rankas ir Izraelis laimėjo kovą. Taip malda įtakoja istorijos eigą!!
Bet toks užtarimas nėra paprastas reikalas, kuris atliekamas „lyg tarp kitko“. Tai reikalauja laiko, meilės, gailestingumo ir daug energijos. Ir net padėkos žodis „Ačiū“ nėra mums už tai garantuotas. Dovydas malda ir pasninku vargino save kitų žmonių labui. Dievas padėjo žmonėms; bet kai Dovydas pats sunegalavo, jie tyčiojosi iš jo (Psalmė 35, 12-15).
Jei Tu lauki čia padėkos iš žmonių, tai „jau atsiėmei savo atlygį.., nes Tavo Tėvas, regintis slaptoje, Tau nori atlyginti“ (pagal Evangeliją pagal Matą 6, 4-6).
Užtarimas visada yra nesavanaudiškas. Jei Tu už kažką meldiesi, pritvinkęs egoizmo, tuomet, Dievas neišgirs: pvz., Viešpatie, nuramink mano vaikus, kad galėčiau pailsėti nuo susikaupusio streso! Viešpatie, sušvelnink mano žmoną, kad galėčiau ramiai pailsėti!! Ir palaimink darbus, kuriuos darau dėl Tavęs, kad kiekvienas matytų, koks esu geras… Šie maži pavyzdžiai yra visiškai aiškūs: Dievas tokių dalykų negali laiminti. Tačiau mes turime save nuolatos tikrinti, iš kokios motyvacijos užtariu kitus!
Jėzus yra mūsų Aukščiausiasis Kunigas kuris nuolatos užstoja mus Dievo akivaizdoje. Argi tai nenuostabu, kad mes turime tokį Užtarėją?! Su tokiu Draugu pašonėje galime būti labai drąsus maldoje! JIS rūpinasi mano interesais, taigi aš galiu rūpintis kitais. Jo meilė ir gailestingumas turėtų atsispindėti manyje tam, kad nesavanaudiškai galėčiau už juos melstis!
Užtarimas tai nėra žodžių kova. Klaidinga yra manyti, kad meldžiantis reikia ištisai kalbėti. Dievas ištiria mūsų širdis ir žino, ką galvojame. Na, o Šventoji Dvasia padeda mums melsti kitiems teisingų dalykų. Kartais yra geriau tyliai išlieti Dievui savo sielvartą nei intensyviai „dirbti“ maldoje žodžiais. Jis tave nuostabiai laimins, jeigu atsiribojęs nuo savęs užtarsi maldoje kitus.

Ačiū, Jėzau, Tu esi mano nuostabus Užtarėjas prieš Dievą! Tu visada numatai, kas mūsų laukia,ir Tavo pagalba būna visada laiku. Kaip dažnai Tu jau ėmeisi priemonių ir mus nuostabiai apsaugojai! Prašau padėk man melstis už kitus žmones, ir Savo meilę bei gailestį man skleisti kitiems! Tu esi nuostabus Išganytojas ir Gelbėtojas!

One Reply to “Kova”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*