KALTĖS ATLEIDIMAS

,,Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių”.

Jono pirmas laiškas 1:9

Tai labai didis Jėzaus pažadas mums: jei išpažįstame savo nuodėmes ir iškeliame jas į dienos šviesą, Jis tuoj pat ir be jokių sąlygų mums atleis! Jei savo kaltę slepiame ir nuolat teisinamės, ji mus persekioja, slegia, apsunkina, vargina ir trukdo gauti Dievo palaiminimą.
Daugelį dalykų galime išspręsti su Viešpačiu. Maldoje galime Jam išsakyti, ką padarėme blogai, ir Jis mus užtikrina, kad atleido. Tuomet mums palengvėja ir pasidaro džiugu, sugrįžta ramybė.
Kai kurie dideli dalykai mums yra sunkūs. Mes netikime, kad Jėzus atleidžia. Tuomet gera turėti liudytoją, kuris užtikrina mus, kad Dievas atleido. Tai nebūtinai turi būti išsimokslinęs asmuo. Biblijoje sakoma, kad kiekvienas tikintysis yra kunigas Dievo akivaizdoje. Jokūbo laiške 5, 16 taip pat rašoma: “Išpažinkite vieni kitiems savo nusižengimus ir melskitės vieni už kitus, kad būtumėte išgydyti”. Ieškokite ištikimo Dievo tarno, kuris neišpasakoja judviejų pokalbio. Dievas šį nuolankumo veiksmą labai palaimina ir užtvirtina atleidimą, suteikdamas mums džiaugsmą ir ramybę.
Kartais mintys apie mūsų nuodėmes sugrįžta ir slegia mus. Tarsi Dievas nebūtų mums atleidęs ir nebūtų pamiršęs nuodėmės. Tačiau tai tik mūsų atmintis ir velnias žaidžia su mumis žaidimus. Atsakykime jam: nuodėmė atleista, pats Jėzus man tai pažadėjo! Šis reikalas baigtas, nebenoriu daugiau apie tai galvoti. – Taip atmintis pamažu blėsta ir tampa vis menkesnė, panašiai kaip aidas kalnuose ilgai skamba, bet paskui išnyksta. Nepriimkite šių prisiminimų taip rimtai!!!
Glaudžiai laikykitės Jėzaus. Jis yra Viešpats. Jis yra šviesoje. Ir Jis traukia tave į šviesą. Ten esi saugus ir apsaugotas nuo visų priešo atakų.

Ačiū Tau, Jėzau, Tu tikrai viską man atleidai ir į mano širdį įdėjai užtikrintumą! Laikyk mane tvirtai, kad negrįžčiau į savus kelius, bet eičiau koja kojon su Tavimi!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*