Atleidimo palaiminimas

Bet Juozapas atsakė: „Nebijokite! Nejau aš esu Dievo vietoje? Be to, nors jūs ir sumanėte man pikta, Dievas pakeitė tai į gera – išlaikyti daugelį žmonių, kaip šiandien Jis ir daro. Taigi būkite be baimės. Aš pats aprūpinsiu jus ir jūsų mažylius.“
Išėjimo knyga 50, 19-21

Nuo pat pradžios Dievas turėjo su Juozapu savo planą. Todėl jauną vyrą Jis pakvietė į savo mokyklą, kad galėtų formuoti jo charakterį ir širdį. Juozapui teko patirti daug pikto ir neteisybių. Tik kai jis rado savo vietą ir priėmė savo pašaukimą, suprato, kad viskas vyko pagal Dievo planą. Per tai Jis tapo labai nuolankus, nes pažino savo netobulumą ir silpnumą bei Dievo malonę. Dievas per visus metus kalėjime niekada jo nebuvo palikęs vieno; Juozapui niekas neatsitiko be Dievo žinios. Jo broliai iš pradžių norėjo jį nužudyti, bet paskui pardavė jį „tik“ kaip vergą. Kiek neteisybių įvyksta mums mūsų šeimose! Ir šios neteisybės santuokoje bei šeimoje mus paliečia stipriausiai. Tad eik ir išliek Viešpačiui savo širdį… Leisk Jam Tave paguosti, kad nepaisant visko Tavo širdyje vyrautų ramybė. Neleisk, kad kerštingos mintys ją apnuodytų ir padarytų kietą bei karčią. Atleisk ir leisk Tau padėti atleisti. Ieškok susitaikymo. Melskis už savo artimus ir žvelk į juos taip, kaip Dievas juos mato. Daryk jiems gera, kaip Dievas Tau daro gera. Nenuleisk rankų siekti susitaikymo praktiškais ir maldų patarnavimais! Tas pats galioja ir bažnyčiai, Dievo vaikų surinkimui. Kaip dažnai vyksta tarp brolių ir sesių kivirčai! Tačiau Tu neleisk šėtonui pasinaudoti Tavimi, o tarnauk susitaikyme! Dievas labai didelę reikšmę teikia mūsų užtarimo maldai, mūsų pavaduojančiai maldos kovai už kitus. Šį ypatingą susitaikymo tarnavimą Dievas nori ypač kaip ir kovotojus šioje maldoje.

Ačiū Jėzau, kad atleidi man už visas mano kaltes! Kaip gi galiu dar pyktis su savo sesėm ir broliais Kristuje?! Padėk man šiandien būti susitaikymo bei ramybės įrankiu. Laimink mano seseris ir brolius bei visus, kurie yra man nusikaltę. Parodyk, kur dar manyje yra paslėpas kartėlis ar kaltinimai sesėms bei broliams, kad galėčiau atleisti. Tu esi susitaikymo Dievas!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*