Dievas ir Jo tauta

„Negarbinsite kito dievo, nes VIEŠPATS, vardu Pavydulingasis, yra pavydulingas Dievas. Nesudaryk sandoros su krašto gyventojais, kad, jiems ištvirkaujant su savo dievais ir aukojant savo atnašas, vienas jų nepasikviestų tavęs ir tu nevalgytum jų aukų“.
Išėjimo knyga 34, 14-15

Dievas sukūrė visas tautas ir jos turi savo charakterį bei pašaukimą. Tačiau daug kas išsikreipė, kadangi tautos nenorėjo klausytis Dievo. Šėtonas, visa ko gadintojas, melagis ir naikintojas gali nevaržomas veikti. O mes turėtume būti tauta, kuri savo šventumu patinka Viešpačiui ir yra Jo nuotaka. Todėl svarbu pasitikrinti, kas mūsų mąstyme ir elgesyje yra perimta iš mūsų tautos, tačiau nepatinka Dievui. Krikščionys gyvena kitaip nei visi! Tėvų, darželio, mokyklos, kolegijų, draugų bei televizijos įtaka yra didžiulė. Jei norime savyje nešiotis Dievo antspaudą ir būti labiau Jo įtakojami, turime vis daugiau Jam atsiduoti ir skirti ryšiui su Juo daug laiko. Tuomet JIS keis mūsų širdis ir mąstymą. JIS visada ir visur nori būti labai labai arti mūsų ir lieti mūsų gyvenime savo palaiminimus. JIS trokšta gyventi mūsų širdyse, nes mes esame Jam be galo brangūs.
„Šiandien ir VIEŠPATS patvirtino, kaip yra tau pažadėjęs, kad tu esi Jo branginama tauta, kuri laikysis visų Jo įsakymų, kad viršum visų savo sukurtų tautų Jis išaukštins tave gyriumi, garsu bei garbe ir kad tu būsi šventa tauta VIEŠPAČIUI, savo Dievui, kaip Jis yra tau pažadėjęs.“ Pakartotino Įstatymo 26, 18-19

Viešpatie, apvalyk mane nuo visų dėmių, kurios yra iš pasaulio! Parodyk, kur aš perėmiau jo mąstymą, kuris Tau nepatinka. Noriu priklausyti Tau, nes mane be galo myli. Ačiū, kad padedi man.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

*